BAZI ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ÖN İZİN UYGULAMASI SONA ERDİ

29.3.2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) uyarınca, Covid-19 salgınına karşı etkili ve sağlıklı bir savunma yürütebilmek için İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40 ıncı sıralar olarak ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları, hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörlerinin ihracatı yasaklanarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine tabi kılınmıştı.


Ancak 2.5.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)”in “19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40 ıncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.”şeklindeki düzenlemesi ile ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları, hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörlerinin ihracatı amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan ön izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ürünlerinin ihracatı için kayıt ve onay uygulamasının sona ermesine ilişkin yazımız için lütfen (Lütfen bkz…) Taze limon ihracatında ön izin zorunluğu yazımız için lütfen (Lütfen bkz…)

Koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler), gözlük (koruyucu gözlükler) ile tıbbi ve cerrahi maske, tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatında ön izin zorunluluğuna dair yazımız kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir