KIYININ KORUNMASI VE YAPI YASAĞI

Deniz, doğal ve suni göller ile akarsu kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ilişkin düzenlemeler, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda ele alınmıştır. Kıyı Kanunu 1. maddesi bu kanunun var oluş amacının; “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum […]

Devamını Oku

MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI

Bir önceki yazımızda çeşitli eğitim ve öğretim kurumları tarafından yapılan sınavların sonuçlarına karşı açılan iptal davalarından bahsetmiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa Milli Eğitim Bakanlığı (“Bakanlık”) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (“ÖSYM”) tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara karşı açılan davaların usulüne yer vereceğiz. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme […]

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KURUMUNUN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTALİ

Anayasa Mahkemesi, 01.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/120 E., 2023/107 K. sayılı ve 01.06.2023 tarihli kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin 5 ila 14. fıkralarıyla düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumuna ilişkin hükümlerin, Anayasa’nın 13., 17., 35., ve 36. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi karar gerekçesinde; hususları ifade […]

Devamını Oku

SINAV SONUCUNA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI

Sınav sonucunun iptali, her kademe eğitim ve öğretim kurumunda öğrencilerin, eğitimlerine devam ettikleri eğitim ve öğretim kurumunda girmiş oldukları her türlü sınavın (yazılı, sözlü, uygulama vs.) sonucuna ilişkin açılan bir dava türüdür. Bu dava türüyle elde edilmek istenen sonuç, ilgili idare tarafından yanlış veya hukuka aykırı bir şekilde takdir edilen sınav sonucunun iptalinin sağlanmasıdır. Uygulamada […]

Devamını Oku

HAK ARAMA HÜRRİYETİ KAPSAMINDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI SORUNU

Anayasa’nın 36. maddesinde “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” şeklinde düzenlenen hak arama hürriyetinin en önemli unsuru; mahkemeye erişim, başka bir söylemle dava açma hakkıdır. Birçok hak ve hürriyette olduğu […]

Devamını Oku

BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER

Bağımsız idari otoriteler bulundukları ülkeye göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu otoritelerin ortaya çıkış amaçlarına paralel olarak aynı ülke içerisinde yer alan otoriteler de temelde gösterdikleri benzerliklerin yanında, bünyelerinde esaslı farkılıklar barındırmaktadır. Bağımsız idari otoritelerin genel bir tanımını yapmak gerekirse bu otoriteleri, gelişen teknolojiyle parelel olarak ilgili sektörlerde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere kanunla meydana getirilen, […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – V

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için 2010 yılında yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa şikayeti) yolunun, kabul edilebilirlik koşullarının usule ilişkin kısımlarını ele almıştık. (Lütfen Bkz.)  Bu yazımızdaysa esasa ilişkin kabul edilebilirlik koşullarını inceleyeceğiz. Öncelikle esasa ilişkin […]

Devamını Oku