MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

Daha önceki yazımızda, mülkiyet hakkının kapsamı ve bu hakkın sınırlandırılması için gereken koşullardan bahsetmiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa, mülkiyet hakkının kamulaştırma nedeniyle kısıtlanmasından bahsedeceğiz. Yine de hatırlatma niteliğinde olması adına; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mülkiyet hakkıyla ilgili, Ek 1 No.’lu protokolün 1. maddesini alıntılamaktayız; “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini […]

Devamını Oku

KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ

Daha önceki yazımızda Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerine genel bir giriş yapmıştık (Lütfen bkz…). Bu yazımızda, hukuka uygunluk nedenlerinden biri olan “kanunun hükmü ve amirin emri” üzerinde duracağız. TCK’nın 24. maddesinin “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. (2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan […]

Devamını Oku

İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANDIĞI ALANLARDA YARGISAL DENETİM

Hukuk devleti ilkesinin en önemli ve temel gereği olarak, meydana getirilen hukuk kurallarının; hukuk kurallarını meydana getirenleri bağlamasının gerekliliğinin yanında, idari etkinlik ve faaliyetleri sürdüren idarenin de tüm eylemlerinin hukuk kurallarına dayanması gerekmektedir. Esas kural idarenin belli koşullar ve durumlar gerçekleştiğinde, zorunlu olarak kanunda yer alan hareketi meydana getirmesi olmakla beraber; İdare Hukukunun yeni bir […]

Devamını Oku

14.7.2021 TARİHLİ YASA İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

14.7.2021 tarihinde yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “İdari makamların sükutu” başlıklı 10. maddesinde, “Üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinde ve “Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması” başlıklı 13. maddesinde düzenlenen sürelere ilişkin birtakım değişiklikler getirildiği, “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 24. maddesine […]

Devamını Oku

İDARENİN İŞLEMLERİNİ YAZILI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Anayasası’nda kişilerin hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 125. maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” demek suretiyle bireylerin kamu otoritelerinin olası hak ihlallerinden korunmaları amaçlanmış ve idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açık tutulmuştur. Kişi, hukuk devletinde yaşamanın bir sonucu […]

Devamını Oku

ALKOLLÜ ARAÇ SÜRME YASAĞI ve CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. İlgili Yasa’nın 48/5. maddesinde “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi […]

Devamını Oku

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) CEZALARI

Hızlı geçiş sistemi (HGS) Türkiye’deki tüm Boğaz köprülerinden ve otoyollardan geçiş ücretlerinin radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi kullanılarak temassız şekilde sürücülerden tahsil edildiği bir sistemdir. Türkiye’de 2012 yılından beri bu sistem kullanılmaktadır. HGS için ya kart ya da etiket kullanılmaktadır. HGS etiketi satış noktalarından temin edilebilmektedir. Arabanın ön camına yapıştırılmak suretiyle kullanılmaktadır. HGS kart ise […]

Devamını Oku

TRAFİKTEN MEN NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) madde 3’te tanımlar başlığı altında trafikten menin tanımı yapılmıştır. Buna göre; “Trafikten men: Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.” şeklindedir. Trafikten men edilen araca ceza yazılır, bu ceza ödenene kadar araç otoparka çekilir ve araç bu otoparkta kalır. Eğer […]

Devamını Oku

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ

Trafik kuralı ihlallerine ilişkin kesilen cezaların haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşünmeniz halinde, ceza kararına itiraz için uygulamanız gereken hukuki yolları daha öncesinde açıklamıştık. Okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: …) Ceza kararına itiraz halinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazın kabulü veya reddi şeklinde iki tür karar verilebilecektir. Gereği gibi süresinde itiraz edilmesi ve gerçekten de […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (V)

Covid-19 kapsamında, çeşitli sektörler ve ürün piyasasındaki talep düşüklüğü ve muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısına karşı yerli üretimin korunması ve olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, 20.5.2020 gün ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” yürürlüğe konulmuş; bir takım ürün ve ürün gruplarında […]

Devamını Oku