BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER

Bağımsız idari otoriteler bulundukları ülkeye göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu otoritelerin ortaya çıkış amaçlarına paralel olarak aynı ülke içerisinde yer alan otoriteler de temelde gösterdikleri benzerliklerin yanında, bünyelerinde esaslı farkılıklar barındırmaktadır. Bağımsız idari otoritelerin genel bir tanımını yapmak gerekirse bu otoriteleri, gelişen teknolojiyle parelel olarak ilgili sektörlerde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere kanunla meydana getirilen, […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – V

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için 2010 yılında yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa şikayeti) yolunun, kabul edilebilirlik koşullarının usule ilişkin kısımlarını ele almıştık. (Lütfen Bkz.)  Bu yazımızdaysa esasa ilişkin kabul edilebilirlik koşullarını inceleyeceğiz. Öncelikle esasa ilişkin […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – IV

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için 2010 yılında yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa şikayeti) yolunun, teorik kısmını bitirip usule ilişkin kısmına giriş yapmıştık. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa bireysel başvuru yolunun usulle ilgili diğer hususları ele alacağız. […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ – III

Bir önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri olan hukuka uygunluk denetiminin alt dallarından somut norm denetimini (itiraz davası) detaylı olarak incelemiştik. (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa yine Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri kabul edilen, ancak hukuka uygunluk denetiminden bağımsız olarak temel hak ve özgürlüklere koruma alanı sağlamak için yürürlüğe giren bireysel başvuru (Anayasa […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – II

Daha önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri olan hukuka uygunluk denetimini ve bu denetimin alt dallarından soyut norm denetimini (iptal davası) detaylı olarak incelemiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızdaysa yine Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden olan hukuka uygunluk denetiminin diğer bir alt dalı olan somut norm denetimini (itiraz davası) ele alacağız. Somut norm denetimi; […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ – 1.2.

Soyut norm denetiminin teori kısmından sonra, bu yazımızda denetimin usul kuralları kısmına geçeceğiz. Öncelikle belirtelim, hem soyut hem de somut norm denetimin dava açma ve yargılama süreci oldukça sıkı usul kurallarına bağlanmıştır. Bu kuralların varlığının temel gayesinin, inceleme sürecine kolaylık sağlamak olduğu düşünülmektedir. Usul kurallarını ayrıntılı olarak incelemeye geçmeden önce; yasaların incelenmesi kavramının içerisinde anayasa […]

Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – 1.1.

Daha önceki yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve yapısından detaylı olarak bahsetmiştik. (Lütfen Bkz.) (Lütfen Bkz.) Bu yazımızdaysa Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerinden biri olan hukuka uygunluk denetimini ele alıp, ardından bu denetimin alt dallarından olan soyut norm denetimini (iptal davası) inceleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi’nin en önemli kuruluş gayesi; kanunların, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, TBMM İçtüzüğünün veya bunların belirli […]

Devamını Oku

kalacakyer.org

Depremde evleri zarar görmüş veya evsiz kalmış herkes; toplanma alanlarına, tesislere, otellere ve onlara evlerini açan kişilerin yerlerine  kalacakyer.org sitesi üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bu liste konaklanacak yerlerin güncel dolum durumlarını göre sürekli kontrol edilerek, yardıma ihtiyacı olan kişileri en doğru yere yönlendirmeye çalışacaktır. Devletin, kurumların ve belediyelerin açmış oldukları tesisler ve bu tesislerin […]

Devamını Oku

kalacakyer.org

Depremde evleri zarar görmüş veya evsiz kalmış herkes; toplanma alanlarına, tesislere, otellere ve onlara evlerini açan kişilerin yerlerine  kalacakyer.org sitesi üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bu liste konaklanacak yerlerin güncel dolum durumlarını göre sürekli kontrol edilerek, yardıma ihtiyacı olan kişileri en doğru yere yönlendirmeye çalışacaktır. Devletin, kurumların ve belediyelerin açmış oldukları tesisler ve bu tesislerin […]

Devamını Oku

kalacakyer.org

Depremde evleri zarar görmüş veya evsiz kalmış herkes; toplanma alanlarına, tesislere, otellere ve onlara evlerini açan kişilerin yerlerine  kalacakyer.org sitesi üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bu liste konaklanacak yerlerin güncel dolum durumlarını göre sürekli kontrol edilerek, yardıma ihtiyacı olan kişileri en doğru yere yönlendirmeye çalışacaktır. Devletin, kurumların ve belediyelerin açmış oldukları tesisler ve bu tesislerin […]

Devamını Oku