DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGELERİNİN SÜRESİ 1.8.2020 GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Denize elverişlilik belgesi; ticaret gemileri ve deniz tesislerinin tekne, makine, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme durumu, seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme donanımları ile diğer seyir emniyeti konuları yönünden denize elverişli ve tehlikeleri bertaraf edebilecek durumda olduğunu gösteren belgedir. Bu belgenin her gemi bakımından değil sadece ticaret gemileri için alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Ticaret gemileri yıllık denetimleri akabinde, ancak gerekli teknik şartlara uygun bulunurlarsa bu belgeyi alabilmektedir. Denize elverişli olmadığı veya denize elverişlilik belge süresinin bittiği anlaşılan ticaret gemilerine limandan çıkış izni verilmemektedir.

Denize elverişlilik belgesi, 1 yıl boyunca geçerli olarak verilmektedir. Bir başka deyişle; bu belgenin süresi 1 yıldır. Ancak korona virüsünün yaşamsal koşullara etkisi dikkate alınarak; bu konuda da bir takım düzenlemeler yapılmış ve süreç, ticaret gemilerine getirilen yükümlülükler açısından da kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

Nitekim, 17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. madde b bendi “b) 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 1/8/2020 tarihine kadar uzatılır. Bu süreyi, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.” gereğince; ticaret gemilerinin 11.3.2020 – 31.7.2020 tarih aralığında süresi dolan yahut dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi 1.8.2020 gününe kadar uzatılmıştır.

Ticaret gemilerine yapılacak bir takım denetlemelerin ertelenmesi (Lütfen Bkz…)                                                                                                 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir