UZAKLAŞTIRMA KARARI

Uzaklaştırma, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun’da (“Kanun”) düzenlenmiş olan koruma tedbirlerinden biri olup, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hukukumuzda yer bulmaktadır. Uzaklaştırma kararı verilebilmesi için bir dilekçeyle Nöbetçi Aile Mahkemesi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, […]

Devamını Oku

NAFAKA ARTIRIMI

Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) düzenlenen 4 çeşit nafakadan (tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası) bu yazımızda yoksulluk nafakası üzerinde duracağız. Yoksulluk nafakası TMK’nın 175.maddesinde “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Nafaka, sermaye veya irat şeklinde […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN EŞLERDEN BİRİ HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLMESİYLE SONA ERMESİ

Türk Hukuku’nda evlilik birliğinin sona erme nedenlerinden birisi de eşlerden biri hakkında gaiplik (Lütfen Bkz…) kararı verilmesidir. Gaiplik; kişinin kesin olmamakla birlikte ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süredir haber alınamaması durumudur. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması […]

Devamını Oku

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ – II

Bir önceki yazımızda üçüncü kişilerin çocukla kişisel ilişki kurma hakkından ve bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli şart ve kriterlerden bahsetmiştik. Bu yazımızda, söz konusu şart ve kriterleri açıklayacağız. 1. Olağanüstü Hallerin Mevcut Olması Kanun, üçüncü kişilere, olağanüstü haller mevcutsa çocukla kişisel ilişki kurma hakkından yararlanabilmeleri imkanını tanımıştır. Olağanüstü haller kapsamına hangi durumların girebileceği ise, hakim […]

Devamını Oku

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ – I

Çocukla kişisel ilişki kurma hakkı; temelde, anne veya babadan her birinin, hakim kararıyla, velayeti altında olmayanın çocuğu ile hakim tarafından belirlenecek olan yer ve zamanlarda vakit geçirmesi anlamına gelmektedir. Boşanma halinde velayet hakkı kendisine verilmeyen anne veya babanın çocukla kişisel ilişki kurma hakkının yanında, belirli şartların sağlanması halinde anne veya baba dışında bir üçüncü kişiye […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (V) -FİZİKSEL ŞİDDET-

Şiddet, insanı ruhani veya bedensel olarak baskı altına alan eylemlerin tümüdür. Şiddetin, duygusal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet olmak üzere türleri vardır ve fiziksel şiddet de bunlardan en sık rastlanan bir tanesidir. Diğer yazılarımızda şiddet türlerinden duygusal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve sosyal şiddete yer vermiştik. Bu yazımızda ise sizlere fiziksel şiddetin […]

Devamını Oku

NİŞAN BOZULDUĞUNDA ÇİFTLERİN ANNE VE BABASI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNABİLİR Mİ?

Nişanlanma, çiftler arasında evlenme vaadiyle kurulan bir ilişkidir. Nişanlanma ilişkisi taraflardan biri tarafından haklı sebep olsa da olmasa da bozulabilir. Evlenmeyle bozulan nişanlanma hali hariç bazı durumlarda, taraflar arasında kusur oranına göre maddi ve manevi tazminat talep etme durumu doğabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, nişanın bozulduğunu kabul edebilmek için öncelikle nişanlılık ilişkisinin uygun şekil şartlarla kurulduğunun […]

Devamını Oku