7499 SAYILI KANUN İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER-I-

Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2 Mart 2024 tarihinde kabul edilmiş ve 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda söz konusu Kanun ile gelen değişiklikler incelenecektir; 1) 7499 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca İcra ve […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA GÖZALTI

Bir önceki yazımızda koruma tedbirlerinden yakalama ve yakalanan kişiler hakkında yapılacak işlemler konusunu ele almıştık (Lütfen Bkz…). Bu yazımızdaysa koruma tedbirlerinin bir diğer türü olan gözaltı üzerinde duracağız. Gözaltı tedbiri; Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği 4. maddesine göre: “Kanunun verdiği yetkiye göre, yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, yetkili hâkim önüne çıkarılmasına veya […]

Devamını Oku

YAKALAMA VE YAKALANAN KİŞİ HAKKINDA YAPILACAKLAR

Yakalama tedbirinin tanımı; Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği’nin 4. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre yakalama işlemi; “kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza […]

Devamını Oku

CEZA KANUNU’NUN YER BAKIMINDAN UYGULAMASI

Bir önceki çalışmamızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) uygulama alanının, zaman ve yer bakımından uygulama şeklinde iki ana başlık altında değerlendirildiğini belirterek; zaman bakımından uygulamaya dair açıklamalara yer vermiştik. (Bkz: İlgili Yazımız…) Yer bakımından uygulama, mülkilik ilkesine dayanmakta olup; kısaca yargılamanın suçun işlendiği devletin ceza kanunlarına göre yapılması anlamına gelmektedir. Anılan ilkeye göre; kim […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevre, kişilerin hak ve özgürlüklerini kullanabileceği bir yaşam alanı olup; temiz ve düzenli bir çevrede yaşamak tüm vatandaşların anayasal hakkıdır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir…” uyarınca, söz konusu hak güvence altına alınmıştır. […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMASI

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) amacı; her şeyden önce kişi hak ve özgürlüklerinin, hukuk devletinin, kamu düzen, güvenlik, sağlık ve barışının korunması suretiyle suç işlenmesini önlemek olduğundan suç, ceza ile güvenlik tedbirleri de bu amaç doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. TCK’nın uygulama alanı, zaman ve yer bakımından uygulama şeklinde iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Zaman […]

Devamını Oku

KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ

“Kasten Yaralama” suçu, Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde yer almaktadır (Detaylı bilgi için lütfen bkz.).  Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi ise kanunda ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. TCK madde 88’de “Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin […]

Devamını Oku