YARGILAMANIN YENİLENMESİ (I)

Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı başvurulabilen öğretide olağanüstü kanun yolu olarak sınıflandırılan bir kanun yoludur. Ceza yargılamasının ana amacı; maddi gerçekliğe ulaşarak; hukuk devletinin ana amaçlarından olan toplumun adalet ihtiyacına hizmet etmektir. Fakat kimi yargılamalar neticesinde bu ihtiyaç tam olarak karşılan(a)maz. Kanun koyucu olağan anlamda yargılamanın sonlanmasından sonra adaletin tecelli etmemesi ihtimalini de göz […]

Devamını Oku

HTS KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

Bireylerin haberleşme özgürlüğü Anayasa’nın 8. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla […]

Devamını Oku

SES KAYDI VE DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

Ses kaydının izinsiz tutulması ve bunun ceza yargılamasında temelde delil olarak kullanılamayacağından yazımızın ilk kısmında söz etmiştik, lütfen bakınız (bkz…). Bu yazımızda yine ceza yargılamasında yerini bulan bir diğer istisnaya değineceğiz. Mahkemeler ile Yargıtay açısından aranan birtakım şartların gerçekleştiği ve başka türlü delil elde etme olasılığının olmadığı hallerde tutulan ses kaydının yargılamada değerlendirilebilecek olması bir […]

Devamını Oku

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümünde, 209. maddesinde “…Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” denilmek suretiyle düzenlenmiştir. Suçun […]

Devamını Oku

SES KAYDI VE DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

Gelişen ve yaygınlaşan teknolojik gelişmeler neticesinde bireylerin seslerinin kayıt altına alınması kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Bu nedenle ceza ve hukuk yargılaması ses kayıtları üzerinde durmaktadır. Ses kayıtlarının alınmasının ilk hedeflerinden biri; bu kayıtları ceza ve hukuk yargılamalarında kişilere karşı ispat aracı olarak kullanmaktır. Ses kaydının alınması; kişisel verilerin haksız elde edilmesi neticesinde, Anayasal açıdan korunan özel […]

Devamını Oku

ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR

Önödeme, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 75. maddesinde, belli suçlar için düzenlenmiştir. Bu suçlarda failin belirli miktarlarda para ödeyerek, soruşturma ve kovuşturmanın sonuçlarından kurtulması mümkün olabilmektedir. Aşağıdaki suçlar, madde kapsamında düzenlenen, önödemeye tabi suçlardır: – Sadece adli para cezasını gerektiren suçlar (Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç) – Öngörülen hapis cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlar (Uzlaşma […]

Devamını Oku

BASİT YARGILAMA USULÜ (II)

Basit yargılama usulü hakkında kaleme almış olduğumuz Basit Yargılama Usulü (I) (Bkz.) adlı yazımızda bu yeni usule değin genel kurallara yer vermiştik. Bu yazımızda ise bu yargılama şeklinin nasıl uygulanacağından söz etmek istemekteyiz. Öncelikle belirtelim, basit yargılama usulünün uygulanması mahkeme kararı ile gerçekleşecektir. Mahkeme, basit yargılama usulünü uygulayacağına karar verdikten sonra, iddianame; sanık, mağdur ve […]

Devamını Oku

SERİ MUHAKEME USULÜ (II)

Yargı sistemimize yeni giren bu sisteme dair ilk açıklamalarımızı yine sitemizden ilgili yazımızdan okuyabilirsiniz (Bkz…). Süreçle ilgili devamında nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi vermek gerekirse; öncelikle belirtelim mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılacaktır. Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi hallerinde, şüphelinin seri […]

Devamını Oku

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR – TAKSİRLE YARALAMA SUÇU

Önceki yazılarımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) İkinci Kısım/İkinci Bölüm’ünde yer alan ve 86 ila 93. maddeleri arasında düzenlenen vücut dokunulmazlığına karşı suçların listesini paylaşmış, kasten yaralama suçundan bahsetmiştik. İlgili yazılarımız için lütfen bakınız: Kasten yaralama suçu Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama Bu yazımızda ise taksirle yaralama suçundan bahsedeceğiz. Taksir, failin özen ve dikkat yükümlülüğüne […]

Devamını Oku

BASİT YARGILAMA USULÜ (I)

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenlemeler içeren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, 24 Ekim 2019 tarihinde 30298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) yapılan bir değişik ile “basit yargılama usulü” yargı sistemimize dahil edildi. Böylece basit yargılama usulü; iddianamenin kabulünden sonra […]

Devamını Oku