İŞÇİ ÜCRETİNDEN TAKAS VE MAHSUP YAPILABİLİR Mİ?

En genel tanımıyla ücret, işçinin iş sözleşmesine dayanarak işverenin gözetimi ve denetimi altında gördüğü iş nedeniyle, işveren tarafından işçiye ödenen karşılık olarak ifade edilebilmektedir. İş sözleşmesinin temel unsurlarından biri olan ücret, işçiyi işverene bağımlı hale getirmekle beraber aynı zamanda işçinin yaşamını idame ettirebilmesi için de hayati değer taşımaktadır. Bu nedenle işçinin, işverene olan borcu nedeniyle […]

Devamını Oku

FESİH NEDENİNİN İŞÇİ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bilindiği üzere iş akdinin feshi halleri, haklı nedenle derhal fesih ve bildimli fesih şeklinde esas olarak iki başlık altında kategorize edilmektedir. İki tür fesih de, koşulları ve sonuçları bakımından birbirinden farklı olsa da; karşı tarafa ulaşmasıyla sonuç doğuran fesih beyanı, bozucu yenilik doğuran bir hak olduğundan doğaldır ki kabule bağlı değildir. İş Kanunu’nun “İşveren fesih […]

Devamını Oku

KAPICININ KIDEM TAZMİNATINDAN KİM SORUMLUDUR?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2.maddesine göre işçi bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir. Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3.maddesinde ise konut kapıcısı; “Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi” […]

Devamını Oku

YILLIK ÜCRETLİ İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER

Çalışanın, yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için gerekli çalışma süresinin hesabında, işçinin sadece fiilen çalıştığı süreler değil, aynı zamanda çalışılmış gibi sayılan haller de dikkate alınmalıdır.  Çalışılmış gibi sayılan haller ve bunlara ilişkin süreler, İş Kanunu’nun 55. madde hükmüyle, sınırlı sayıda öngörülmüştür. Buna göre; a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler […]

Devamını Oku

İŞVERENİN AÇACAĞI ODA VE YURTLARDA ARANAN NİTELİKLER

Daha önceki yazımızda Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca, işverenin emzirme odası ve yurt sağlama yükümlülüğü üzerinde durmuştuk; (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise işveren tarafından sağlanacak emzirme odası ve yurtlarda bulunması gereken niteliklerden bahsedeceğiz; – Emzirme odası ve yurtlar bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan […]

Devamını Oku

İŞVERENİN EMZİRME ODASI VE YURT (KREŞ) AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

16.08.2013 tarihli Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca işverenlere; Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun; – 100’ün üzerinde kadın çalışanın olması halinde, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta emzirme odası kurma, – 150’den fazla kadın çalışanın olması halinde ise, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması […]

Devamını Oku

YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ

İş Kanunu’nun 54. madde hükmü uyarınca, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli çalışma süresinin hesabında, çalışanın aynı işverenin bir veya birden fazla işyerinde çalıştığı sürelerin toplamının dikkate alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle çalışan, belirli bir işverene bağlı olarak fasılalı bir çalışma gerçekleştirmişse, fasılalı çalışmaların toplamı, yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli çalışma süresinin […]

Devamını Oku