YILLIK ÜCRETLİ İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER

Çalışanın, yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için gerekli çalışma süresinin hesabında, işçinin sadece fiilen çalıştığı süreler değil, aynı zamanda çalışılmış gibi sayılan haller de dikkate alınmalıdır.  Çalışılmış gibi sayılan haller ve bunlara ilişkin süreler, İş Kanunu’nun 55. madde hükmüyle, sınırlı sayıda öngörülmüştür. Buna göre; a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler […]

Devamını Oku

İŞVERENİN AÇACAĞI ODA VE YURTLARDA ARANAN NİTELİKLER

Daha önceki yazımızda Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca, işverenin emzirme odası ve yurt sağlama yükümlülüğü üzerinde durmuştuk; (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise işveren tarafından sağlanacak emzirme odası ve yurtlarda bulunması gereken niteliklerden bahsedeceğiz; – Emzirme odası ve yurtlar bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan […]

Devamını Oku

İŞVERENİN EMZİRME ODASI VE YURT (KREŞ) AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

16.08.2013 tarihli Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca işverenlere; Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun; – 100’ün üzerinde kadın çalışanın olması halinde, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta emzirme odası kurma, – 150’den fazla kadın çalışanın olması halinde ise, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması […]

Devamını Oku

YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ

İş Kanunu’nun 54. madde hükmü uyarınca, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli çalışma süresinin hesabında, çalışanın aynı işverenin bir veya birden fazla işyerinde çalıştığı sürelerin toplamının dikkate alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle çalışan, belirli bir işverene bağlı olarak fasılalı bir çalışma gerçekleştirmişse, fasılalı çalışmaların toplamı, yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli çalışma süresinin […]

Devamını Oku

YIILIK ÜCRETLİ İZİN

Yıllık ücretli izin, çalışanların Anayasa’nın 50. maddesiyle güvence altına alınan dinlenme hakkının bir uzantısı olarak, İş Kanunu’nun 53. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, çalışanların yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için çalışanın, belli bir işyerinde, deneme süresi dahil olmak üzere en az 1 yıl süreyle çalışmış olması ön koşuldur. Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, çalışma süresi; […]

Devamını Oku

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLE İHBAR ÖNELİNİN VE YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN İÇ İÇE GEÇMESİ

Bilindiği üzere iş sözleşmeleri işveren yahut işçi tarafından tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilebilmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, eğer sözleşme haklı nedenle feshedilmiyorsa, bu feshin niteliği süreli fesihtir. Süreli fesih, İş Kanunu’nun (“Kanun”) 17. maddesinde, aşağıda alıntılandığı şekilde düzenlenmiştir: “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi […]

Devamını Oku

İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEP ETMESİ

İş kazası nedeniyle işçilerin tazminat talep edebilmeleri için iş kazası nedeniyle ortaya çıkan bir sağlık sorunu olmalıdır. İşçilerin, çalışma dışında uğramış oldukları kaza veyahut sağlık problemleri işçinin bu nedenle maddi veya manevi tazminat talep etme hakkını doğurmamaktadır. İş kazası, işçinin çalıştığı esnada iş yerinde ya da iş yerinin dışında işinden kaynaklanmış olan işçinin işi sebebiyle […]

Devamını Oku

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

İşverenin eşit davranma borcu Anayasa’nın madde 10 “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmü doğrultusunda İş Kanunu’nun madde 5 “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler […]

Devamını Oku

İŞ KANUNU KAPSAMINDA GECE ÇALIŞMASI

Gece çalışması, insanın doğası gereği uyuması gereken saatlerde yapılan bir çalışma biçimi olması nedeniyle, özel hükümler ile düzenlenmiştir. Kanun koyucu, gece döneminde yapılan çalışmalar ile gündüz döneminde yapılan çalışmaları aynı şekilde ele almamış, farklı düzenlemeler öngörmüştür. İş Kanunu kapsamında gece çalışması, faaliyetin 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmesinin gerektiği veya günün gündüz saatlerini aşarak, belirli bir süre […]

Devamını Oku

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HACZİ

Maaş ve ücret haczi, kesinleşen bir icra takip dosyasında borcu tahsil etme yollarından bir tanesidir. Bu doğrultuda, icra müdürlüğü tarafından dosya borçlusunun çalışmakta olduğu işyerine maaş haciz müzekkeresi gönderilmekte ve borcun tahsili amacıyla, işçinin maaşından yasal kesintilerin yapılarak icra müdürlüğüne gönderilmesi işverenden talep edilmektedir. Kendisine maaş haciz müzekkeresi tebliğ edilen işverenlerin yapması gerekenlerden, önceki yazımızda […]

Devamını Oku