KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ II

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesine ilişkin sebepler İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde; I – Sağlık sebepleri II – Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri III – Zorlayıcı sebepler IV – İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması olarak sayılmıştır. Son haftalarda ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle, işverenin Kanun’un 25/I maddesinde […]

Devamını Oku

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İŞVERENİN CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşyerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelerek ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü bozan diğer tüm hastalık, kaza ve sakatlıklarda olduğu gibi corona virüsü bakımından da, işverenin bu konudaki yükümlülüklerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerini esas alarak inceleyeceğiz. Nitekim anılan Kanun’un 4. maddesi; işverenin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Bir önceki yazımızda, korona virüsü salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, geçtiğimiz günlerde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi” kapsamında, hem işverenlerin bu zorlu süreçte işgücü maliyetlerini hafifletmek hem de işçilerin ücret haklarından yoksun kalmaları riskinin önüne geçebilmek için, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapma imkanı getirildiğinden bahsetmiştik; (Lütfen bkz…) Bugün itibarıyla netleşen korona virüsü salgını […]

Devamını Oku

İŞYERLERİNDE KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SEBEBİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE İŞÇİLERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENMESİ

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle birçok işyeri faaliyetlerini ya bütünüyle durdurmuş ya da önemli ölçüde azaltmak durumunda kalmıştır. Salgının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, geçtiğimiz günlerde “Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi” devreye alınmıştır. Bu paket kapsamında, hem işverenlerin bu zorlu süreçte işgücü maliyetlerini […]

Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Korona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularına ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…) Kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç […]

Devamını Oku

İŞÇİLERİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILMASI

Türk Hukuku’nda işçinin ücretsiz izne çıkartılması hakkında açık bir yasal hüküm bulunmamaktadır. Fakat uygulamada sıkça kullanılan bu durum, Yargıtay kararları ile hukuki güvence altına alınmıştır. İş ilişkisi süreci içinde işçinin iş görme edimini veya işverenin işi kabul borcunu geçici olarak yerine getirmesini engelleyen ifa engelleri söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda iş sözleşmesinin sona erdirilmesi […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMASI

Korona virüsü salgınının ülkemizi de etkisi altına almasıyla beraber, birçok işyeri faaliyetlerini durdurmak ya da önemli ölçüde azaltmak durumunda kalmıştır. Bundan dolayı işyerindeki işçilerin tümünün veya bir kısmının ücretsiz izne çıkarılması durumu gündeme gelmiştir.   İşçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin detaylı yazımız için; (Lütfenbkz…) Türk Hukuku’nda işçinin ücretsiz izne çıkartılması hakkında açık bir yasal hüküm […]

Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HASTALIK SEBEBİYLE İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ

İşverenler, işçilerin menfaatlerini veya kendi ekonomik menfaatlerini düşünerek kimi zaman sağlık problemi yaşayan işçilerinin iş sözleşmesini feshedebilmektedirler. Kanun koyucu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I- Sağlık sebepleri: a)İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ

Son günlerde ülkemizi de etkisi altına almış olan korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmelerinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi konusu gündeme gelmektedir. Bu yazımızda, korona virüsü salgını nedeniyle, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesinden bahsedeceğiz. İşverenler, işçilerin menfaatlerini veya kendi ekonomik menfaatlerini düşünerek kimi zaman sağlık problemi yaşayan işçilerinin iş sözleşmesini feshedebilmektedirler. Kanun koyucu, 4857 sayılı […]

Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HASTALIK SEBEBİYLE İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ

İşçinin yaşadığı veya yaşama riski bulunan sağlık sorunları, iş sözleşmesinin sona ermesine neden olabilmektedir. Kanun koyucu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri:  a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir […]

Devamını Oku