BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (II)

Bir önceki yazımızda, belirli süreli iş sözleşmelerinin hukuki niteliğinden ve sona erme şartlarından bahsetmiştik (İlgili yazımız için bkz…). Bu yazımızda, belirli süreli sözleşmelerin çeşitli nedenlerle sona ermesi sonucu ortaya çıkan tazminat sorumluluklarından bahsedeceğiz. Kıdem tazminatı bakımından: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olarak akdedilmiş olması önemli değildir. İşçinin fiili olarak […]

Devamını Oku

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (I)

İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da buna karşılık ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Taraflar iş sözleşmesini, yasa hükümleriyle getirilen sınırlamalara uymak kaydıyla, sözleşme serbestisi çerçevesinde, istek ve ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri, belirli veya belirsiz süreli olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Uygulamada çoğunlukla belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması […]

Devamını Oku

EVDE BAKIM MAAŞI

Evde bakım maaşı, evde bakıma muhtaç olanlar için her ay devlet tarafından düzenli olarak ödenen ücret olup; bu maaşı almak için gerekli şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 1) Engelli ve Sağlık Kurulu Raporlarında %50 ve üzeri engeli olup, ağır engelli kısmının işaretli olması, 2) Eve giren her türlü gelir toplamının kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin […]

Devamını Oku

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA HAKKI

Ücret, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Ücretin yanı sıra işçiye ödenen prim, ikramiye ve benzer nitelikte her çeşit istihkakın da, işçi adına özel olarak açılan banka hesabına yatırılarak, en geç ayda bir defa, tam ve zamanında ödenmesi gerekmektedir. İş Kanunu’nun […]

Devamını Oku

İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişikliğin neleri kapsadığı 4857 sayılı İş Kanununda (“Kanun”) düzenlenmemekle birlikte, Yargıtay kararlarına bakıldığında; ücret, yan haklar, çalışma yeri, görev tanımı, çalışma süreleri gibi çalışma koşullarında işçinin aleyhine ve durumunu ağırlaştıracak şekilde değişiklik yapılması olarak kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Çalışma koşullarında yapılan bir değişiklik, işçinin yararına sonuçlar doğuruyorsa, bu değişiklik esaslı bir değişiklik […]

Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART

Dayanağını Türk Borçlar Kanunu’ndan (“TBK”) alan cezai şart, bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda ifa alacaklısına, borçludan cezai bedelin ödenmesini talep etme hakkını vermektedir. Sözleşmede yer verilen cezai şart için ifa alacaklısının herhangi bir zarara uğramış olması zorunlu değildir. Taraflar, cezanın miktarını serbestçe belirleme hakkına sahip olmakla birlikte bu bedel fahişse, sonradan […]

Devamını Oku

EVLENME ÖDENEĞİ (ÇEYİZ YARDIMI)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve sair sosyal güvenlik mevzuatında düzenlenen, ölüm sigortası koluna bağlı sosyal yardımlardan biri de çeyiz yardımı olarak da bilinen evlenme ödeneğidir. Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik hukuku kapsamında, anne veya babasından ölüm geliri veya aylığı alan kız çocuklarına, evlenmeleri durumunda yapılan ve iki yıllık aylıkları tutarında bir […]

Devamını Oku

İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ

Bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışan işçinin işini görürken bulunduğu yere işyeri adı verilmektedir. İşyerinin veya bir bölümünün devri, ticari hayatın gereklilikleri doğrultusunda uygulamada en çok karşılaşılan ve büyük önem taşıyan konulardan biri olduğu için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi ile bu hususta ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Anılan madde: “İşyeri veya işyerinin bir bölümü […]

Devamını Oku

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ (KİRALIK İŞÇİ)

06.05.2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan bir değişiklik ve 11.10.2016 tarihinde Özel İstihdam Bürolarına İlişkin Yönetmeliğin yayınlanmasıyla geçici işçi sağlama sözleşmesi ve geçici işçi kavramı hukukumuza girmiştir. Bu kurum kamuoyunda daha çok kiralık işçilik olarak adlandırılmaktadır. İşçi-işveren olmak üzere iki taraflı bir hukuki ilişki olan iş ilişkisinin böylece üçlü bir yapıya dönüşmesi ve işçi-işveren-özel […]

Devamını Oku

BEDELLİ ASKERLİK VE KIDEM TAZMİNATI

7146 sayılı “Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte, ilgililere bedelli askerlik imkanı getirilmiştir. Bununla beraber, bedelli askerlik yapacak olan işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağı ayrı bir tartışma konusu olmuştur. 1475 sayılı İş Kanunu m. 14’te, işçinin muvazzaf askerlik nedeniyle, […]

Devamını Oku