İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYAT ETİKETİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) amacı tüketicinin ekonomik çıkarlarını korucuyu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmektir. Kanun koyucunun bu amaç ile düzenlediği konulardan biri de fiyat etiketidir. TKHK 54. maddesi gereğince, satıcı ve sağlayıcıların, tüketicilere sunmuş oldukları malın ya da ambalajlarının üzerinde etiket bulundurması ve tüm […]

Devamını Oku

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- II

Bir önceki yazımızda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan değişiklerin ilk kısmı olan ön bilgilendirmeye dair değişikliklerden bahsetmiştik. Bugün yazımıza tüketicinin cayma hakkını kullanması konulu değişikliklerle devam etmekteyiz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in (“MSYDYDY”) 8. maddesinde “Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “satıcı veya sağlayıcıya” ibaresi “satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet […]

Devamını Oku

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- I

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“MSYDYDY”) 23.8.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış ve “Madde 18– Bu Yönetmeliğin; a) 9 uncu maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi 1/1/2023 tarihinde, b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.” denmek suretiyle yürürlük tarihi belirlenmiştir. Bugünkü yazımızda yapılan değişikliklere kısa bir girizgâh yapacak ve devamında […]

Devamını Oku

PACKAGE TOUR CONTRACTS IN TURKEY (IV) – THE TRANSFER AND THE TERMINATION OF CONTRACTS-

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK In our previous articles, we explained the changes that may take place in essential elements of the contract (Please see…), the cancellation of package tour and the defective performance of the contract (Please see…) and some general liability provisions related to package tour contracts (Please see…). In this […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (IV) SÖZLEŞMELERİN DEVREDİLMESİ VE FESHEDİLMESİ

Önceki yazılarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan ve birtakım genel sorumluluk hükümlerinden (Lütfen bkz…) bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmelerinin devredilmesine veya feshedilmesine ilişkin hükümlerden bahsedeceğiz. […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (III) SORUMLULUK

Önceki yazımlarımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi (Lütfen bkz…), paket turun iptali ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilememesi (Lütfen bkz…) durumlarında paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise paket tur sözleşmesine ilişkin birtakım genel sorumluluk hükümlerinden bahsedeceğiz. Sorumluluk: Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, paket […]

Devamını Oku

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (II) – PAKET TURUN İPTALİ/SÖZLEŞMENİN GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLEMEMESİ

Bir önceki yazımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise paket turun iptali ve sözleşmenin eksik ifası durumlarından bahsedeceğiz. Paket turun iptali: Paket turun, tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından, paket […]

Devamını Oku