MİRASÇILIKTAN ÇIKARTMA-II-

Bir önceki yazımızda mirasçılıktan çıkartma konusuna giriş yapmış ve bu hususta koruyucu mirasçılıktan çıkartma işlemi üzerinde durmuştuk (Lütfen Bkz). Bu yazımızda ise cezalandırıcı mirastan çıkartmaya değineceğiz. Cezalandırıcı mirastan çıkartma hususu Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 510. maddesinde düzenlenmiştir. TMK 510/1 fıkrasına göre; mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse ya da mirasçı, […]

Devamını Oku

7499 SAYILI KANUN İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER-II-

Bir önceki yazımızda, kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “CezaMuhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile gelendeğişikliklerin ilk dört maddesi ele alınmıştı (Lütfen Bkz). Bu yazımızda ise söz konusudeğişiklikleri içeren 7499 sayılı Kanun’un 5 ila 8. maddeleri arasında duracağız; 1) Önceki hali; “Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı […]

Devamını Oku

MİRASÇILIKTAN ÇIKARTMA-I

Mirasçılıktan çıkartma, murisin Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) öngörülen belli başlınedenlerle saklı pay mirasçısını kendi mirasından yoksun bırakmasına neden olan kanuni bir düzenlemedir. Kanun Koyucu saklı pay mirasçılarının miras bırakan kişiye olan yakınlığı nedeniyle belli bir oranda miras payını korumak istemiş ve bu hususta TMK 505.vd maddelerinde özel düzenlemeler getirmiştir. Ancak tüm bu korumaya rağmen kanunda […]

Devamını Oku

VASİYETNAMENİN İPTALİ SEBEPLERİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) uyarınca, kişiler vasiyetname düzenleyerek ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkına haizdirler. Ancak vasiyetnamenin iptalinde menfaati bulunan mirasçılar ve vasiyet alacaklıları tarafından söz konusu vasiyetnamenin tamamının ya da bir kısmının iptali istenebilecektir.  (bknz…) TMK kapsamında vasiyetnamenin iptalinin hangi sebeplerle istenebileceği düzenlenmiştir. Buna göre, TMK 557. madde uyarınca vasiyetnamenin hangi sebeplerle iptal […]

Devamını Oku

ZÜMRE SİSTEMİ

Ölen kişinin mallarının kime intikal edeceği hususunda yasal mirasçılık ve atanmış mirasçılık söz konusudur. Türk Medeni Kanunu (“TMK”), miras hukuku kitabına yasal mirasçılar başlığı ile başlamıştır. Yasal mirasçılar; ölenin kan hısımları, evlatlık, sağ kalan eş ve devlettir. Ölen kişinin kan hısımlarından kimlerin mirasçı olacağı konusunda, Türk hukuk sistemi; zümre sistemini benimsemiştir. Zümre sistemi; yakın hısımları, […]

Devamını Oku

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAPSAMINDAKİ SINIRDAŞ TARIMSAL ARAZİ MALİKLERİNİN ÖNALIM HAKKININ KALDIRILMASI

Önalım hakkı, bir malın maliki tarafından satılması halinde bu hakka sahip olan kişi tarafından, söz konusu malın öncelikli olarak satın alınabilmesine ilişkin yenilik doğuran bir haktır. Ön alım hakkı, tek taraflı irade beyanına dayalı olarak kullanılır. Ön alım hakkı yasadan veya sözleşmeden doğabilir. Yasadan doğan bir ön alım hakkı olan; tarımsal arazi maliklerinin önalım hakkı, […]

Devamını Oku

VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI

Tek taraflı bir ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetnamenin -kural olarak herhangi bir bağlayıcılık içermediğinden- vasiyetçi tarafından, ölüm anına kadar her zaman serbestçe geri alınması mümkündür. Ölüm anına kadar serbestçe gerçekleştirilmesi mümkün olan geri alma, miras hukukunun sıkı şekil şartları nedeniyle yalnızca üç hal aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu haller; vasiyetnamenin yok edilmesi, sonraki tarihli bir ölüme bağlı […]

Devamını Oku