KRİPTO PARA ALACAĞI İCRA TAKİBİNE KONU EDİLİR Mİ?

Sağladığı pek çok avantaj sayesinde günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan, başta kripto paralar olmak üzere blokchain teknolojisine dayalı ödeme araçlarının hukuki nitelendirmesi henüz tartışmalıdır. Ancak kripto paraların, serbest piyasada bir karşılığı olduğu için, hukuken bir malvarlığı değeri olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde, hukuken ödeme aracı olarak kabulü mümkün olmasa da, […]

Devamını Oku

TEKNOPARKLARDA PROJE HENÜZ BİTMEDEN KDV MUAFİYETİ UYGULAMASI

Daha önceki bir yazımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ilişkin esaslardan bahsetmiş, bu hususta önemli bilgilere özetle yer vermiştik. (Bkz. İlgili Yazımız…) Bu yazımızda ise, Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde yürütülen ve tamamlanmamış projelerin satışından elde edilen kazançların Katma Değer Vergisi’nden (“KDV”) istisna olup olamayacağı yönünde bir incelemede bulunacağız. Bilindiği üzere, AR-GE ve Teknokent merkezlerinde […]

Devamını Oku

KRİPTO VARLIKLAR VE CEZA HUKUKU İLİŞKİSİ

Önceki yazılarımızda kripto paralardan (Bkz.) ve yine kripto paranın bir çeşidi olan NFT’den (Bkz.) bahsetmiştik. Kripto, şüphesiz teknolojik gelişmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı hızlı gelişme kendiyle birlikte ortaya koyduğu avantajların suç işlemek için kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bugünkü yazımızın konusunu ise, teknolojinin sağladığı avantajların kötüye kullanılması suretiyle çeşitli suçların işlenmesi ve böylece gündeme gelen ceza hukuku […]

Devamını Oku

NFT

Bir önceki yazımızda kripto paranın ne olduğu ve niteliği hakkında bilgi vermiştik. Bugünkü yazımıza ise kripto paranın bir çeşidi olan NFT ile devam etmekteyiz. Son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz ve popülerliği artarak devam eden Non Fungible Tokens (“NFT”), değişimi olmayan kripto varlık olarak dilimize çevrilmektedir. NFT’ler blokzincir üzerinde geliştirilen bir çeşit kripto türüdür. Yeni bir […]

Devamını Oku

KRİPTO PARA

Kripto para yeni keşfedilmiş olmasa da şüphesiz, günümüzde yaygın internet kullanımı, hızla gelişme gösteren elektronik ticaret, ulusal ve uluslararası ekonomik, bilimsel, teknik ve sosyal olaylar, bireysel ve bağımsız işlem yapabilme yetisinin değeri gibi tüm bu gelişme ve yeniliklerle birlikte bilinirlik ve popülarite kazanmıştır. Sanal paranın bir çeşidi olan kripto paralar, takas edilmesi mümkün, dijital ve […]

Devamını Oku

CLOUD COMPUTING AND LAW (VIII) – LEGAL ISSUES RELATED TO CLOUD COMPUTING CONTRACTS (VI)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK In our article series regarding potential legal problems that may arise in cloud computing contracts, we have explained the following issues so far: – Validity of the contract (Please see…), – Applicable law and jurisdiction (Please see…), – Arbitration conditions (Please see…), – Nonliability clauses (Please see…), – […]

Devamını Oku

CLOUD COMPUTING AND LAW (VII) – LEGAL ISSUES RELATED TO CLOUD COMPUTING CONTRACTS (V)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK In our previous article, we mentioned the problems that may arise regarding the nonliability clauses in cloud computing contracts (Please see…). In this article, we explain the potential problems thay may arise regarding the termination of cloud computing contracts. 5) The Problems That May Arise Regarding the Termination […]

Devamını Oku

REKABET HUKUKU KAPSAMINDA BÜYÜK VERİ (BIG DATA) KAVRAMI

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK Büyük veri, yüksek hacimli bir veri yığınının anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş şekli olarak kısaca tanımlanabilir. Büyük veri analizi sayesinde teşebbüsler, artık tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını oldukça detaylı şekilde analiz edebilmekte, bu doğrultuda reklam, satış ve pazarlama stratejileri geliştirebilmektedir. Ancak bu durum, rekabet hukuku açısından birtakım riskleri de doğurmaktadır. […]

Devamını Oku

PERSONAL DATA PROTECTION IN TURKEY – ENFORCEMENT OF CRIMES AND MISDEMEANOURS REGARDING PERSONAL DATA II

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK In our previous articles, we explained the issues regulated in the Law on the Protection of Personal Data (Please see the related articles…). In this article, we finally explain the enforcement of crimes and misdemeanours regarding personal data. The enforcement of crimes concerning personal data are regulated in […]

Devamını Oku

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16.4.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, hemen belirtelim; takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş sanal para birimi olarak güncel hayatta bilinen kripto varlık; Yönetmeliğin 3/1 maddesi uyarınca; “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, […]

Devamını Oku