MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VII

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-h hükmü ile düzenlenen; “dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler” ile 5/1-ı hükmü ile düzenlenen “kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler”den bahsetmiştik. Bu yazımızda ise mutlak ret nedenlerinden sonuncusu olan; “tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler”den söz edeceğiz. Mutlak […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VI

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun” ya da “SMK”) madde 5/1-g hükmü ile düzenlenen; “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler” ile 5/1-ğ hükmü ile düzenlenen “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – V

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-d hükmü ile düzenlenen; “ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler”, 5/1-e hükmü ile düzenlenen “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya mala asli değerini veren şekil ya […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – IV

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1-c maddesinde sayılan; “mal veya hizmetin özelliklerini içeren işaretler” ile 5/1-ç maddesinde sayılan; “daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” konusundan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise mutlak tescil engeli olarak; Kanun’un madde 5/1-d hükmü ile […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – III

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1-a maddesinde sayılan; “marka olamayacak işaretler” ile 5/1-b maddesinde sayılan; “herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan işaretler” konusundan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise mutlak tescil engeli olarak; Kanun’un madde 5/1-c hükmü ile düzenlenen; “mal veya hizmetin özelliklerini içeren işaretler” ile 5/1-ç hükmü ile düzenlenen “daha önce […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – II

Bir önceki yazımızda, markanın hükümsüzlüğü hallerinden genel hatlarıyla bahsetmiş, hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verileceğinin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde düzenlendiğini, maddeye göre; Kanun’un 5. maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri ile 6. maddesinde sayılan nispi ret nedenlerinin bulunması halinde, hükümsüzlük şartlarının oluştuğunu ifade etmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen […]

Devamını Oku

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – I

Markanın hükümsüzlüğü, tescil edilmiş bir markaya ilişkin hakkın sona erme hallerinden biridir. Hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde düzenlenmektedir. Maddeye göre; Kanun’un 5. maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri ile 6. maddesinde sayılan nispi ret nedenlerinin bulunması halinde, hükümsüzlük şartlarının oluştuğunu ifade edebilmekteyiz.  Mutlak ret nedenleri, kamu düzeniyle […]

Devamını Oku

İNTİHAL NEDİR?

İntihal, bir eseri oluşturan kişinin başka bir eserin bir bölümünü kendi eserinde izinsiz kullanması ve asıl eseri (kaynağı) belirtmemesidir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 71/1. maddesininilk üç bendinde intihal yasağı “Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: 1. Bir eseri, icrayı, fonogramı […]

Devamını Oku

İŞLENME ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI

İşlenme eser, var olan bir fikir ve sanat eserinden yararlanılarak ortaya çıkan, asıl eserden bağımsız olmayan ancak işleyenin de hususiyetini taşıyan fikir ve sanat eseridir. Bir önceki yazımızda işlenme eserin tanımı ile ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. (Detaylı bilgi için lütfen bkz…) Bu yazımızda sizlere işlenme eser sahibinin haklarından bahsedeceğiz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu […]

Devamını Oku

İŞLENME ESER NEDİR?

İşlenme eser, var olan bir fikir ve sanat eserinden yararlanılarak ortaya çıkan, asıl eserden bağımsız olmayan ancak işleyenin de hususiyetini taşıyan fikir ve sanat eseridir. Dolayısıyla işlenme eserin asli unsurları, sahibinin hususiyetini taşıması ve asıl esere bağlı olmasıdır. İşlenme eserin tanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) madde 1/B-c’de “İşlenme eser: Diğer bir […]

Devamını Oku