MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VII

Önceki yazılarımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1 hükmü ile düzenlenen; mutlak tescil engellerinden bahsetmiştik: (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise mutlak ret nedenlerine ilişkin getirilmiş istisnalardan söz edeceğiz. SMK Madde 5/2: Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma Kanun’un madde 5/2 hükmüyle; başvuru tarihinden önce […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VII

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-h hükmü ile düzenlenen; “dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler” ile 5/1-ı hükmü ile düzenlenen “kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler”den bahsetmiştik. Bu yazımızda ise mutlak ret nedenlerinden sonuncusu olan; “tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler”den söz edeceğiz. Mutlak […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – VI

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun” ya da “SMK”) madde 5/1-g hükmü ile düzenlenen; “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler” ile 5/1-ğ hükmü ile düzenlenen “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – V

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-d hükmü ile düzenlenen; “ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler”, 5/1-e hükmü ile düzenlenen “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya mala asli değerini veren şekil ya […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – IV

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1-c maddesinde sayılan; “mal veya hizmetin özelliklerini içeren işaretler” ile 5/1-ç maddesinde sayılan; “daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” konusundan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise mutlak tescil engeli olarak; Kanun’un madde 5/1-d hükmü ile […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – III

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1-a maddesinde sayılan; “marka olamayacak işaretler” ile 5/1-b maddesinde sayılan; “herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan işaretler” konusundan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise mutlak tescil engeli olarak; Kanun’un madde 5/1-c hükmü ile düzenlenen; “mal veya hizmetin özelliklerini içeren işaretler” ile 5/1-ç hükmü ile düzenlenen “daha önce […]

Devamını Oku

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – II

Bir önceki yazımızda, markanın hükümsüzlüğü hallerinden genel hatlarıyla bahsetmiş, hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verileceğinin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde düzenlendiğini, maddeye göre; Kanun’un 5. maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri ile 6. maddesinde sayılan nispi ret nedenlerinin bulunması halinde, hükümsüzlük şartlarının oluştuğunu ifade etmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen […]

Devamını Oku