SEYAHAT ACENTELERİNDEN 2020 AİDATININ ALINMAMASINA KARAR VERİLDİ

Seyahat acenteleri; turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, tur ve paket turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini sunmaya yetkili olan, oluşturduğu ürünleri pazarlayabilen ve tüm bunları kar amacı gütmek suretiyle yapan ticari kuruluşlara verilen isimdir. Seyahat acentelerinin, seyahat acenteliği mesleğinin gelişmesini sağlamak ve mesleki ahlak ile etiği korumak amacıyla oluşturduğu birliğe de Seyahat Acenteleri Birliği (“Birlik”) adı verilmektedir. Tüm seyahat acenteleri, Birlik’e üye olmak zorundadır.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35. madde “Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana gelir. a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat, … Birliğe kayıt ücreti yirmibin Yeni Türk Lirası olup, nakden ve bir defada tahsil edilir. Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir. Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidatlara genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilecek yetkilendirme ile gecikme zammı uygulanır.” hükmü uyarınca, Birlik üyeleri tarafından her yıl Birlik’e aidat ödemesi yapılmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak korona virüs diğer ülkeler gibi ülkemizi de özellikle ekonomik ve sosyal bakımdan önemli ölçüde etkilemiş; seyahat yasakları, sokağa çıkma yasakları, dikkat edilmesi gereken hijyen ve temas kuralları gibi birçok sebeple, salgının etkilerinin en fazla görüldüğü sektörlerden biri de maalesef turizm olarak karşımıza çıkmıştır. Tam da bu nedenler gözetilerek,  17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe konulmuş; Kanun’un 1. madde ı bendiyle, Birlik’in yıllık aidat ödemeleri konusunda güncel gelişmelere uygun bir düzenleme yapılmıştır.

Anılan madde hükmü “14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz.” şeklinde olup; Birlik üyelerinden her yıl düzenli olarak alınan yıllık aidatın, 2020 yılı için söz konusu olmayacağı açıkça belirtilmiştir.

    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir