KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de, “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış ve anılan tarihte yürürlüğe konulmuştur. Kanun’un 2. madde d bendi “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, […]

Devamını Oku

ULUSLARARASI TİCARETTE YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN COVİD – 19 SEBEBİYLE ALINAN KARARLAR

Korona virüs (Covid-19) yaşamın hemen her alanını olumsuz şekilde etkisi altına almış; iç ve dış ticaret olmak üzere birçok sektör ve alanda gözle görülür daralmalar, bu doğrultuda birçok ürün ve hizmet talebinde büyük düşüşler yaratmış, halihazırda yaratmaya da devam etmektedir. Virüsün uluslararası ticarette yük taşımacılığı üzerindeki olumsuz tesiri de göz önünde tutularak; dış ticaretin ve […]

Devamını Oku

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BAZI SÜRELER DURDURULDU

Özel ve kamu olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından korona virüsün (Covid-19) halk arasında ilerlemesinin önüne geçmek için virüsle mücadele noktasında bir takım önlemler alınmakta ve alınan bu önlemler derhal uygulamaya konulmaktadır. Salgına yönelik öngörülen tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyetleri bakımından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için bu kapsamda, 10.4.2020 gün ve 31095 sayılı Resmi […]

Devamını Oku

BAZI ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ÖN İZİN UYGULAMASI SONA ERDİ

29.3.2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) uyarınca, Covid-19 salgınına karşı etkili ve sağlıklı bir savunma yürütebilmek için İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40 ıncı sıralar olarak ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları, hasta devreleri […]

Devamını Oku

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGELERİNİN SÜRESİ 1.8.2020 GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Denize elverişlilik belgesi; ticaret gemileri ve deniz tesislerinin tekne, makine, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme durumu, seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme donanımları ile diğer seyir emniyeti konuları yönünden denize elverişli ve tehlikeleri bertaraf edebilecek durumda olduğunu gösteren belgedir. Bu belgenin her […]

Devamını Oku

81 İLDE 22.05.2020-26.05.2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK OLAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’deki etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’ndan dolayı kişiler arasındaki sosyal izolasyonun tehlikeye girebileceği endişesiyle söz konusu tedbirler de gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda; koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere, 19.05.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge’yle bir yenisi daha eklenmiştir. Genelge […]

Devamını Oku

KOLONYA VE DEZENFEKTAN ÜRETEN SANAYİCİLER BAKIMINDAN DÖKME ETİL ALKOL İTHALATINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

Evrensel bir kriz olan Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı ihtiyaçların etkin ve yeterli şekilde karşılanması ve arzın devamının sağlanabilmesi için ülkesel bazda çeşitli politikalar benimsenerek bir takım önlemler alınmaktadır. Bugünkü yazımızda yer verdiğimiz konu da tam olarak bu amaca yöneliktir. 25.3.2020 gün ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanlığı Kararı […]

Devamını Oku

SOLUNUM CİHAZLARI VE TEK KULLANIMLIK TIBBİ MASKELERİN İTHALATINDA UYGULANAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI

25.3.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2286)” doğrultusunda, Covid-19 pandemisinin yarattığı ihtiyacın karşılanması için tek kullanımlık tıbbi maskeler bakımından öncesinde uygulanan %20 oranlı ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır. Anılan Karar’ın 1. maddesi ise “21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile […]

Devamını Oku

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNİN İADESİ / TAKSİTLERİN ÖDENMESİ

Özel okul öğrenci kayıt sözleşmeleri, bir tarafın (eğitim kurumunun) mevzuat çerçevesinde zorunlu olan eğitim ve öğretim faaliyetini taahhüt ettiği koşullar çerçevesinde sağlama, bunun karşılığında diğer tarafın (öğrenci velisi) belirli bir ücreti, belirli koşullarda ödeme yükümlülüğünü üstlendiği sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Öğrenci kayıt sözleşmeleri, MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip sözleşmenin tüm şartlarını […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını, birçok sektör ve ürün bakımından ciddi talep düşüklüğüne sebep olmuştur. Bu kapsamda gelişen ve gelişmesi olası arz fazlalığının doğurduğu/doğuracağı düşük fiyatlı ithalat tehlikesine karşı iç üretimin korunması ve bu yöndeki muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla; plastik, kağıt, kimyasallar, taklit mücevher eşyası, camdan mamul eşya, demir çelik ürünleri, elektrik ve elektronik eşya, […]

Devamını Oku