İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İSTİSNALARI

2019 yılının son günlerinden itibaren tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlamasıyla salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla düzenlemeler getirmiş olup, gerçekleştirilen en temel düzenlemelerden biri de işten çıkarma yasağı olarak değerlendirilmiştir. 4857 sayılı İş […]

Devamını Oku

KORONAVİRÜS’ÜN (COVID 19) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINA ALINMAMASINA YÖNELİK SGK GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7.5.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/12 sayılı Genelgesi’ne göre, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olması gerekçe gösterilerek, salgına maruz kalan ve sağlık kuruluşlarına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir. Genelge’de yer alan hastalık kavramı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15. maddesinde “İş kazası ve meslek […]

Devamını Oku

HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN İHALELER 31.7.2020 TARİHİNE KADAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEKTİR

Hazine taşınmazları; hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden oluşmaktadır. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz ise kısaca, tapuda devlet adına tescilli taşınmazları ifade etmekte olup; bu taşınmazın hazine tarafından satışı, kiraya verilmesi, bir başka malla değiştirilmesi-takas edilmesi, arsa ya da kat karşılığı inşaat yaptırılması ve üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hukuken […]

Devamını Oku

MUHTARLIK, İHTİYAR MECLİSİ VE HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNİN 2020 YILINDA YAPILMAMASINA KARAR VERİLDİ

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 33. madde  “ … Boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılır … Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabii üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar, […]

Devamını Oku

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİR SONRAKİ YILA ERTELENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“Birlik”) Genel Kurulu; oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşmakta olup; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 61. madde 8. fıkra “Genel Kurul, her yıl mayıs ayı içinde toplanır.” hükmü gereğince, Birlik’in genel kurul toplantıları normal şartlar altında […]

Devamını Oku

SEBZE VE MEYVE TİCARETİNE YÖNELİK KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ

Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınına karşı tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan bütün sektör ve alanlarda önemli tedbir ve kararlar alınmakta, ticaretin sorunsuz ve kesintisiz olarak akışının sağlanması için bu uğurda çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Açıklananlar doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu virüsün yayılmasının engellenmesi için yaş meyve ve sebzelerin hem toptan […]

Devamını Oku

TİCARET GEMİLERİNE YAPILACAK BİR TAKIM DENETLEMELER ERTELENDİ

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un 3. madde “Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği gereğince haiz olmaları lazım gelen durumları yılda en az bir defa denetlenir. Şu kadar ki, yolcu gemilerinden […]

Devamını Oku

SOSYAL HİZMETLER KANUNU’NDA ARANAN GELİR KISTASINDA COVİD-19 SEBEBİYLE GEÇİCİ SÜRELİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla birçok alanda farklı stratejiler geliştirilmekte, bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu tedbirler arasında korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan kişilere götürülen sosyal hizmetler de bulunmaktadır. Nitekim söz konusu tedbirler doğrultusunda, 17.4.2020 günlü ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması […]

Devamını Oku

KORONAVİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE İPTAL EDİLEN PAKET TUR ÜCRETLERİNİN İADE EDİLMESİ

Daha önceki yazımızda koronavirüs salgınının paket tur sözleşmelerine etkisinden, sözleşmelerin fesih prosedürü ve bedel iadesi hususlarından genel olarak bahsetmiş, gerek seyahat acentesi gerekse de tüketici tarafından gerçekleştirilen sözleşme fesihlerinde, ödenen bedellerin tüketiciye fesih bildiriminin tebliğini takiben 14 gün içinde iade edilmesi gerektiğini belirtmiştik; (Lütfen bkz…). Ticaret Bakanlığı tarafından Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde söz konusu bedel […]

Devamını Oku