HAYVAN SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

870784-kedikopekdostluk11

Hayvan sahiplenmek, sahiplenen açısından çeşitli sorumluluklar doğuran bir davranıştır. Bu sorumluluklar hem hukuki hem de cezai sonuçlar doğurabilir.5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5.maddesinde hayvan sahiplerinin sorumlulukları sayılmıştır.

5/1 fıkrasına göre : “Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.” Maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere hayvan sahibi, söz konusu hayvanın sağlığı ve ihtiyaçlarına ilişkin tüm önlemleri almak ve gereken her şeyi temin etmekle yükümlüdür.

5/6’ya göre ise “Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.” Bu madde ise sahiplenen hayvanların doğal yaşama uyum sağlayamayacak şekilde olması ihtimalinde (hasta olması, evcilleştiği için dış yaşama uyum sağlayamaması, bakıma muhtaç olması ve sair…) durumlarda hayvanın sokağa salınamayacağı, yalnızca sahiplendirilebileceği veya barınaklara bırakılabileceğine değinilmiştir.

Bir diğer durum ise hayvanın başka insanlara veya çevreye vereceği zararın sorumluluğudur. Hayvan sahibi md.5/2’ye göre “sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.”

Hayvan sahibinin sorumluluğunun bulunması için hayvanın fiili ile gerçekleşen zararın mevcut olması ve zarar ile fiil arasında bir illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Hayvan sahibinin sorumluluğu özen sorumluluğu hallerinden olup hayvan sahibinin bir fiille zarara yol açmamış olması (hayvanı kışkırtmamış olması vesair…) sorumluluğunu kaldırmaz.

Ancak, hayvan sahibi gereken tüm özen ve yükümlülükleri sağladığını ifade eder ve kanıtlarsa, sorumluluktan kurtulabilir veya hayvan sahibi hayvanın, bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olması sonucu zararın oluştuğunu iddia eder ve kanıtlarsa zararı söz konusu kişiye rücu edebilir.

Eğer hayvan, başka birinin taşınmazı üzerinde bir zarar verirse, taşınmazı zilyedi hayvanı yakalayarak alıkoyabilir, gerekliyse etkisiz hale getirebilir. Ancak, taşınmazın zilyedi hayvan sahibine ulaşmak eğer kim olduğu bilinemiyor ise bulmak için gereken adımları atmakla yükümlüdür.

                                                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir