HAYVAN BULUNDURANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Hayvan bulunduranın hukuki sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) kusursuz sorumluluk başlığı altında düzenlenmiştir. (bkz. ilgili yazımız…) TBK 65.m “Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz. Hayvan, bir başkası veya bir […]

Devamını Oku

HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU

Kusursuz sorumluluk, kısaca haksız fiildeki kusur unsuru bulunmadan da kişinin sorumlu tutulabilmesidir. Kusursuz sorumluluk Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) madde 65-71 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bir önceki yazımızda daha detaylı olarak sizlere kusursuz sorumluluktan bahsetmiştik (Lütfen bkz..). Hayvan bulunduranın sorumluluğu, kusursuz sorumluluk başlığı altında TBK madde 67 ve 68’de düzenlenmiştir. TBK madde 67’de “Bir hayvanın bakımını ve […]

Devamını Oku

HAYVAN ÖLDÜRMENİN CEZASI NEDİR?

Doğanın bir bütün olarak yaşaması, ekolojik dengenin bozulmadan kalması; insanlar kadar bu dünyayı paylaştığımız diğer canlıların da temel hakkıdır. Bu yüzden yasalar sadece insanlar için değil, çevreyi ve doğayı korumak için de yapılmalıdır. İhtiyaç ve isteklerini anlatamayan canlılar her geçen gün daha fazla zarara uğramaktadır. Bu yüzden insanların diğer canlıları düşünerek yasal düzenlemelere gitmesi bir […]

Devamını Oku

HAYVAN SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

Hayvan sahiplenmek, sahiplenen açısından çeşitli sorumluluklar doğuran bir davranıştır. Bu sorumluluklar hem hukuki hem de cezai sonuçlar doğurabilir.5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5.maddesinde hayvan sahiplerinin sorumlulukları sayılmıştır. 5/1 fıkrasına göre : “Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını […]

Devamını Oku