MEMURLARDA ANALIK İZNİ

56125ce9f018fb18986126f0

Daha önceki yazılarımızda  memur babanın hakları (Bkz.ilgili yazımız…) konularına değinmiştik. Bu yazımızda ise son düzenlemeler ve değişiklikler ışığında memurun annelik izni haklarına değineceğiz.

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde yapılan değişiklikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında farklılıklar ortaya çıkmıştır, bu duruma ilişkin olarak da 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de Kamu Personeli Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Öncelikle, memurun beklenen doğum tarihinden önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık izin hakkı mevcuttur. Çoğul gebelik (ikiz, üçüz doğum ve sair…) durumunda bu izin sürelerine iki haftalık süre eklenir. Eğer kadın memur isterse ve hekim raporuyla sağlık durumunun müsaade ettiği onaylanırsa, beklenen doğum tarihinden üç hafta öncesine kadar memur çalışmaya devam edebilir, bu durumda kadın memurun doğum öncesi kullanmadığı beş haftalık süre, doğum sonrasına eklenebilir.

Eğer memur, beklenen doğum tarihinden daha erken doğum yaparsa, doğum öncesinde kullanamadığı izinler, doğum sonrasına eklenir; eğer kadın memur son üç haftaya kadar çalışmak istediğini bildiren bir rapor almışsa ve doğum son üç haftaya gelinmeden gerçekleştiyse, üç haftalık süre doğum sonrası iznine eklenerek değerlendirilir. Ancak memur beklenen tarihten geç doğum yaparsa, ek süre tahsis edilmeyecektir.

Hamileliği sırasında devlet memurluğuna atanan memura, göreve başlaması ihtimalinde doğum öncesi ve sonrasında tanınan izinler kullandırılacaktır. Eğer memur, doğumdan sonraki sekiz haftalık sürede atanırsa, göreve başlaması ile başka bir şart aranmaksızın doğum sonrası iznini kullanabilir.

Eğer anne olan memur, öğretmense ve yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yaparsa erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Ancak yaz tatiline denk gelen doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine eklenemez.

Daha önce memurlarda babalık izni yazımızda da bahsettiğimiz üzere (Bakınız ilgili yazımız…) en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilmesi düzenlenmiştir.

Anne olan memurun ölü doğum yapması durumunda da izinler aynı şekilde kullanılabilmektedir. Kendisinin doğum sırasında vefat etmesi halinde ise, doğum sonrası izinleri eşi tarafından kullanılabilecektir. Doğum yapan anne memurun, 24 aya kadar aylıksız izin kullanma hakkı mevcuttur. Ayrıca, anne olan memurun süt izni ve yarım gün izin hakları (Bakınız ilgili yazımız) da mevcut olup başka yazılarımızda bu hakları da açıklamıştık.

                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir