İNTİFA HAKKINDA MALİKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

irtifak

İntifa hakkının nasıl bir hak olduğundan, niteliğinden ve türlerinden (Bkz. ilgili yazımız…) intifa hakkının kuruluş türlerinden (Bkz.ilgili yazımız…),  ve intifa hakkı sahibinin hak ve yükümlülüklerinden (Bkz.ilgili yazımız…) daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda ise intifa hakkının intifa konusu malın malikine sağladığı hak ve yükümlülüklerden bahsedeceğiz.

İntifa konusu malın maliki, intifa konusu mal üzerinde tasarruf yetkisini korumaya devam eder. Bunun sonucu olarak malik, intifa hakkı sahibinden bağımsız bir şekilde malı satabilir, üzerinde rehin hakkı tesis edebilir, malı devredebilir. Ancak malik bu hakkını intifa hakkına zarar vermemek kaydıyla kullanmalıdır.

Malik, intifa hakkı sahibinin intifa konusu malı kullanma ve yararlanma tarzını kontrol etme ve gözlemleme hakkına da sahiptir. Malik, haklarının tehlikeye düştüğü kanısına varıp, oluşan tehlikeyi ispat ettiği takdirde ise güvence talep etme hakkını haizdir. Eğer intifa hakkı sahibi uygun bir sürede güvenceyi teslim etmezse veya intifa konusu malı hukuka aykırı kullanırsa malik, intifa hakkı sahibinin zilyetliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Daha önce intifa hakkı sahibinin haklarında (Bkz.İlgili yazımız…) da bahsettiğimiz üzere malikin de intifa konusu mal hakkında resmi defter tutulmasını talep etme hakkı mevcuttur.

Malik bu hakların yanısıra birtakım yükümlülükler altına da girmektedir. Bu yükümlülükler intifa konusu malın özdeğerini koruma, özdeğere ilişkin giderlerin sağlanması olarak sayılabilir.

Eğer alacak hakkı üzerine tahsis edilmiş bir intifa hakkı mevcut ise, alacağın yönetimine katılma hususu hem bir hak hem de bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir.

                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir