PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ (II) – PAKET TURUN İPTALİ/SÖZLEŞMENİN GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLEMEMESİ

Bir önceki yazımızda paket tur sözleşmelerinin esaslı unsurlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısının sorumluluklarından ve tüketicilerin sahip olduğu haklardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise paket turun iptali ve sözleşmenin eksik ifası durumlarından bahsedeceğiz.

Paket turun iptali:

Paket turun, tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından, paket turun başlamasından önce iptal edilmesi halinde tüketici, kendisine tanınmış olan aşağıdaki seçimlik hakları kullanabilecektir.

–  Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,

– Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,

– Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.

Sözleşmenin eksik ifası – Sözleşmenin gereği gibi yerine getiril(e)memesi:

Tüketici, paket tur sözleşmesinin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü eksikliği paket tur düzenleyicisi veya aracısına derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır.

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği durumda, tüketiciye ekstra bedel talep etmeksizin eşdeğerde alternatifler sunmakla ve tüketiciye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin etmekle yükümlüdür. Tüketici, kendisine sunulan alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilmesi, tüketicinin zorunlu durumlarda bir başka yere naklinin ve konaklamasının ücretsiz olarak sağlanması gerekmektedir. Ancak paket tur düzenleyicisi veya aracısının, o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketicinin sağladığı fayda nispetinde uygun bir karşılık talep edebilmesi mümkündür.

Bir sonraki yazımızda paket tur sözleşmelerine ilişkin birtakım genel sorumluluk hükümlerden bahsedeceğiz. (Lütfen Bkz..)

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen paket turlara ait ücretlerin iade edilmesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Paket tur sözleşmelerinin devredilmesi ve feshedilmesine ilişkin yazımız için (Lütfen Bkz..)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir