LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET BORÇLARI

Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, ortaklık borçlarından sadece ortaklığın malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi belirli ve ortakların sermaye paylarının toplamına eşit olan ortaklık türüdür. Limited şirket ortaklarının sorumluluğu, sınırlı sorumluluk esasına dayanır. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas […]

Devamını Oku