İŞE İADE DAVASINDA ARABULUCULUK ŞARTI

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3/1. maddesi “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmünü amir olup maddeye göre iş davalarında arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlıklı 20/1. maddesi “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili madde, 7036 sayılı Kanun’da düzenlenen arabuluculuk şartına uygun olarak işe iade davalarında da arabuluculuk şartını öngörmüştür.

Maddedeki bu düzenlemeye göre iş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildirimde sebep gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır. İşe iade davasının açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvurmak gerekli olup, arabuluculuk faaliyeti sonucunda bir anlaşmaya varılamadığı takdirde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir. Arabuluculuk ilgili madde hükümleri gereği dava şartı olarak kabul edildiği için arabulucuya başvurulmadan doğrudan açılan dava usulden reddedilecektir. Red kararı taraflara resen tebliğ edilecek olup, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde arabulucuya başvurulabilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir