BİLİŞİM SUÇLARI

Çağımızın gerekleri doğrultusunda bilişim sistemlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, zaman içerisinde hukukumuzun, bu sistemlerin hukuka aykırı kullanılması şeklinde oluşan birtakım fiileri suç olarak düzenlemesi gerekmiştir. “Bilişim Suçları” olarak ifade edilen bu suç tipleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında sayılan suçlar aşağıdadır:

– Bilişim sistemine girme suçu (TCK m. 243) (Bkz…)

– Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK m. 244) (İlgili yazımız için lütfen (Bkz…),

– Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m. 245) (İlgili yazımız için lütfen (Bkz…),

– Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m. 245/A)

Yukarıda sayılanlar dışında, TCK’da “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmeyen, ancak bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilen başka birtakım suç tipleri de bulunmaktadır:

Madde 84, İntihara azmettirme

Madde 105, Cinsel taciz

Madde 106, Tehdit

Madde 107, Şantaj

Madde 123, Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Madde 124, Haberleşmenin engellenmesi

Madde125, Hakaret

Madde 132, Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Madde 133, Kişisel konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

Madde134, Özel hayatın gizliliğini ihlal

Madde 135, Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 136-137, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 138, Verileri yok etmeme

Madde 142, Hırsızlık

Madde 148-149, Yağma

Madde 157-158, Dolandırıcılık

Madde 170, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Madde 213, Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit

Madde 214, Suç işlemeye tahrik

Madde 215, Suçu ve suçluyu övme

Madde 216, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama

Madde 217, Kanunlara uymamaya tahrik

Madde 225, Hayasızca hareketler

Madde 226, Müstehcenlik

Madde 228, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 237, Fiyatları etkileme

Madde 239, Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

Madde 271, Suç uydurma

Madde 282, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Madde 285, Gizliliğin ihlali

Madde 286, Ses veya görüntülerin kayda alınması

Madde 299, Cumhurbaşkanına hakaret

Madde 300, Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

Madde 301, Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

Madde 327, Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

Madde 330, Gizli kalması gereken bilgileri açıklama

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir