TRAFİKTEN MEN NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) madde 3’te tanımlar başlığı altında trafikten menin tanımı yapılmıştır. Buna göre; “Trafikten men: Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.” şeklindedir.

Trafikten men edilen araca ceza yazılır, bu ceza ödenene kadar araç otoparka çekilir ve araç bu otoparkta kalır. Eğer aracın bakımı yaptırılmamışsa ya da araçta tehlikeli madde bulunduruluyorsa sürücünün ehliyetine de ayrıca el konulur. Aracın otoparkta kaldığı süre için ek olarak, sürücüden ödeme yapması istenir.

Trafikten men cezasının nedenleri; satın alınan ya da devredilen araçların 1 ay içerisinde kendi adlarına tescillenmemesi, kullanılan araçtaki teknik değişikliklerin 1 ay içerisinde araç tescilini yapan kuruma bildirilmemesi, tescil yapılmadan geçici trafik belgesi ya da geçici plaka almadan trafiğe çıkılması, diğer kullanıcıları tehlikeye sokacak şekilde duman çıkartan, gürültü yapan araçların kullanılması, araç muayenesinin yaptırılmamış ya da geciktirilmiş olması, tehlikeli maddelerin gerekli önlem ve izinlerin alınmaksızın kullanılması, tescil edilen aracın trafik belgesi ya da tescil plakası almadan trafiğe çıkarılması, zorunlu trafik sigortası yaptırılmaması, resmi olmayan araçların devlet kurumlarına ait siyah plaka ile kullanılması, araç bilgilerinin doğrulanmaması ve plakanın uygun bir yere takılmaması, belediyelerin sınırları içinde izinsiz ve ruhsatsız ticari yolcu taşımacılığı yapılması, araç kapasitesinin üzerinde, izin verilen ağırlıktan fazla yük taşınması ve yükleme yapılması, lastikleri, farları, fren sistemi gibi ana unsurları eksik ya da bozuk olmasına rağmen aracın trafikte yer alması şeklinde sıralanabilir.

Trafikten men cezası, aracın alım-satımı sırasında noterden sorgulanabilmektedir. Ayrıca sorgu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinden plaka ile de yapılabilmektedir.

Anılan ceza, aracın trafikten men edilmesine neden olan hususun giderilmesi ve cezanın ödenmesi ile kaldırılır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir