CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA GÖZALTI

Bir önceki yazımızda koruma tedbirlerinden yakalama ve yakalanan kişiler hakkında yapılacak işlemler konusunu ele almıştık (Lütfen Bkz…). Bu yazımızdaysa koruma tedbirlerinin bir diğer türü olan gözaltı üzerinde duracağız. Gözaltı tedbiri; Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği 4. maddesine göre: “Kanunun verdiği yetkiye göre, yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, yetkili hâkim önüne çıkarılmasına veya […]

Devamını Oku

YAKALAMA VE YAKALANAN KİŞİ HAKKINDA YAPILACAKLAR

Yakalama tedbirinin tanımı; Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği’nin 4. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre yakalama işlemi; “kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU’NUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI

Suçların yasalarda tanımlanması ve suça karşılık gelen cezanın yine yasalarda belirtilmesi, özellikle kişinin kendisini güvende hissetmesi için büyük önem arz etmektedir. Belirtilen güvenceyi sağlamak açısından, suç ve cezaların kanunlarda belirtilmiş olmasının yanında, bu kanun maddelerinin nerede ve ne zaman uygulanacağının da çeşitli kurallarla sabitlenmiş olması gerekmektedir. Daha önceki yazımızda, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) zaman bakımından […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA HEDEFTE SAPMA KAVRAMI

En temel anlamıyla sapmayı, kast edilen ile meydana gelen arasındaki fark olarak ifade edebiliriz. Başka bir söylemle; gerek hareket gerçekleştirilirken kullanılan araçların yetersizliği gerekse de yeterli bir aracın yanlış veya aracı etkisiz kılacak bir biçimde kullanılması sonucunda, failin hareketi yaparken güttüğü erekten tamamen bağımsız bir neticenin ya da hedeflenen neticenin yanında yine farklı bir neticenin […]

Devamını Oku

HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI

Bir önceki yazımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerine genel bir giriş yapmış (Lütfen Bkz..) ve hukuka uygunluk nedenlerinden “kanunun hükmü ve amirin emri ” (Lütfen Bkz…) başlığı üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda ise bir diğer hukuka uygunluk nedeni olan “hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası”ndan bahsedeceğiz. TCK’nın 26. maddesinin “Hakkını kullanan kimseye […]

Devamını Oku

TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevre; tüm canlıların yaşam alanlarını içeren toprak, su ve hava sahasından meydana gelen bir bütündür. Bu bakımdan, çevrenin korunması ve kirletilmesi konularının tüm bu alanlar göz önünde bulundurulmak suretiyle büyük çerçevede değerlendirilmesi lazım gelmektedir. Ayrıca bilindiği üzere, çevrenin kirletilmesi hem kasten hem de taksirle gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. madde hükmü “Herkes, sağlıklı ve dengeli […]

Devamını Oku

SUÇ TÜRLERİ IV

Önceki yazılarımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına, şekline ve önemine göre suç türlerinden bahsetmiştik. (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise fiilin icrasının devam edip etmemesine göre suç türlerine değineceğiz.  Ani suç: Ani suç, hareketin yapılmasıyla tamamlanan, fiilin icrası devam etmeyen suçtur. Ani suçlarda suç, hareketin tamamlanmasıyla yahut neticenin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanır ve […]

Devamını Oku