TİCARET GEMİLERİNE YAPILACAK BİR TAKIM DENETLEMELER ERTELENDİ

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un 3. madde “Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği gereğince haiz olmaları lazım gelen durumları yılda en az bir defa denetlenir. Şu kadar ki, yolcu gemilerinden başka ticaret gemilerinin sualtı denetlemeleri iki yılda bir yapılabilir.” hükmü gereğince; ticaret gemilerinin özgülendikleri işler ve yolculuklar bakımından denize elverişlilikleri ilgili mevzuat düzenlemeleri göz önünde bulundurularak yılda en az bir kere (sualtı ise iki yılda en az bir kere) denetime tabi tutulmaktadır.

İlgili denetlemeler sonucunda teknik şartlara uygunluğu tespit edilen ticaret gemilerine süreli olarak denize elverişlilik belgesi verilmektedir. Korona virüsü kapsamında, denize elverişlilik belgelerinin geçerlilik süresinin 1.8.2020 tarihine kadar uzatıldığını bir önceki çalışmamızda açıklamıştık. İş bu yazımızla bağlantısı gereğince okumanızı tavsiye ederiz. (Lütfen bkz…)

17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. madde c bendi doğrultusunda; ticaret gemilerinin özgülendikleri işler ve yolculuklara istinaden tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ile teferruat bakımından yapılacak denetlemeler de 1.8.2020 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır. Anılan sürenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılması da mümkün kılınmıştır.

Söz konusu madde düzenlemesinin tam hali ise “c) 4922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak denetlemeler 1/8/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.” şeklindedir.

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir