BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (II)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinin geçerliliği ile ilgili sorunlardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise bulut bilişim sözleşmelerinde uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemelerin tespitine ilişkin olası sorunlardan bahsedeceğiz.

2) Uygulanacak Hukukun ve Yetkili Mahkemelerin Tespitine İlişkin Sorunlar

Bulut bilişim hizmetinin sağlanması esnasında, sözleşme taraflarının (hizmet sağlayıcı ve kullanıcı) bulundukları konumlar çoğu zaman birbirinden farklı coğrafyalarda (yurtdışında veya denizaşırı ülkelerde) yer almaktadır. Bu da, bulut bilişim sözleşmelerine yabancılık unsuru katmaktadır. Dolayısıyla bulut bilişim sözleşmelerinde uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemeleri tespiti önemli bir konudur.

Bulut bilişim sözleşmelerine uygulanacak hukuk ve yetkili mahkemelerin belirlenmesi hususunda taraflar eğer her ikisi de tacirse aralarında anlaşabilir ve sözleşmeye buna ilişkin hükümler ekleyebilirler. Tarflar aralarında, sözleşmeye uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme seçimi konusunda bir anlaşma yapmamışlar ve buna ilişkin sözleşme hükmü düzenlememişlerse, bulut bilişim sözleşmesine uygulanacak olan hukuk; Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un (“MÖHUK”) 24. maddesi uyarınca, edim borçlusunun (hizmet sağlyıcı) işyeri hukuku, işyeri bulunmuyorsa yerleşim yeri hukuku, ancak her halükarda sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukuk bulunuyorsa, bu hukuktur.

Ancak sözleşmenin bir tarafının (kullanıcının) tüketici olması durumunda, MÖHUK’un 45. ve 47. maddeleri uyarınca yetkili mahkeme, tüketicinin seçimine bağlı olarak tüketicinin yerleşim yeri veya mutad meskeni ya da karşı tarafın (hizmet sağlayıcının) işyeri, yerleşim yeri veya mutad meskeninin bulunduğu Türk mahkemeleridir ve bu mahkemelerin yetkisi tarafların anlaşmasıyla dahi bertaraf edilemeyecektir. 

Bir sonraki yazımızda, bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilen tahkim şartlarına ilişkin olası sorunlardan bahsedeceğiz (Lütfen Bkz…).

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir