BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR (III)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinde uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemelerin tespitine ilişkin olası sorunlardan bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilen tahkim şartlarına ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlardan bahsedeceğiz.

3) Tahkim Şartlarına İlişkin Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Bulut bilişim sözleşmelerinden kaynaklanabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü için taraflar (hizmet sağlayıcı ve kullanıcı) sözleşme kapsamında tahkim şartına yer verebilir, uyuşmazlığı çözümleyecek hakemleri, uygulanacak hukuku, tahkim yerini ve tahkim kurallarını aralarında anlaşarak belirleyebilirler. Sözleşmelerde tahkim şartlarına yer vermek, özellikle konuya ilişkin yasal mevzuatın yeteri kadar düzenlenmemiş olması veya hukuki güvenlik problemleri gibi nedenlerle taraflarca sıklıkla tercih edilmektedir.

Bulut bilişim sözleşmelerinde, her ikisinin de tacir olması durumunda taraflar, serbestçe tahkim şartlarına yer verebilecek olmakla birlikte, taraflardan birinin (kullanıcının) tüketici olması durumunda, bu şekilde bir serbesti söz konusu olmayacaktır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, belirli bir meblağın altındaki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru şartı, zaten niteliği itibarıyla zorunlu bir tahkim şartıdır. Kanunlarda özel olarak bir düzenleme bulunmasa da, hemen ifade edelim ki, Yargıtay içtihatları ve doktrinde yer alan görüşler doğrultusunda, sözleşmelerde tüketici tarafın aleyhine olacak şekilde tahkim şartlarına yer verilmesi, hukuki zeminde geçerli sayılmayacaktır.

Bir sonraki yazımızda, bulut bilişim sözleşmelerinde yer verilen sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin olası sorunlardan bahsedeceğiz. (Lütfen bkz…)

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir