SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA

Suç işleme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“Kanun”) 163. maddesinde düzenlenen özel ve aynı zamanda nisbi boşanma sebeplerinden biridir. İlgili maddeye göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse ve bu suçun işlenmesinden dolayı ortak hayat çekilmez hale gelmişse diğer eş boşanma davası açabilmektedir.

Başta rüşvet, zimmet, irtikap, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kasten adam öldürme, cinsel saldırı, cinsel istismar gibi suçlar olmak üzere diğer eşin işlediği bir suç, somut olayın özellikleri de dikkate alınarak küçük düşürücü suç olarak değerlendirilebilecektir.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası açabilmek için suçun evlilik tarihinden sonra işlenmiş olması ve suç işleyen eşin suçun işlendiği esnada ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Bunun dışında boşanma kararının verilmesinde salt suçun işlenmiş olması yeterli olmayıp, suçun işlenmesinin ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olması aranır.

Suç işleme sebebiyle açılan boşanma davasında suçun işlendiğine dair hüküm ceza mahkemesi tarafından henüz kurulmamışsa, boşanma davasını gören mahkeme ceza mahkemesinin kararını bekletici mesele yapmalıdır.

Suç işleme sebebiyle açılan bir boşanma davasında, evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayanarak boşanma kararı verilemez. Aynı şekilde, suç işleme sebebi mevcut bulunmasına rağmen, diğer eş evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayanarak boşanma davası açmışsa hakim, suç işleme sebebine dayanarak boşanma kararı veremez. Ancak boşanma isteminin altında hem diğer eşin suç işlemesi, hem de evlilik birliğinin sarsılması yatıyorsa, bu iki sebebe birden dayanarak boşanma davası açmak mümkündür. Böyle bir durumda hakim, her iki boşanma sebebi için de ayrı ayrı hüküm kurmalıdır. Ancak boşanma davası her iki sebebe birlikte dayanarak değil de terditli olarak açılmışsa, mahkeme dava dilekçesinde yer alan asli talebin reddine karar vermediği sürece, fer’i talebi inceleyerek hüküm kuramaz. 

Diğer boşanma nedenleri için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir