DİKEY VE YATAY KAT MÜLKİYETİ

Kat mülkiyeti; bir arsa üzerinde inşaatı tamamlanmış binanın her bir bağımsız bölümü bakımından, bağımsız bölümlerin malikleri tarafından kurulabilen bağımsız mülkiyet hakkını ifade etmekte olup (bkz; ilgili yazımız…) kat mülkiyeti yapının inşa şekline göre yatay yahut dikey mülkiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikey bir yapının katları arasında kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabileceği gibi, aynı arsa üzerinde yatay olarak yan yana yapılan yapılarda da kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilebilmektedir. Buna göre;

Dikey kat mülkiyeti: Dikey kat mülkiyetinin meydana gelebilmesi için inşa edilen katların üst üste inşa edilmesi gerekmektedir. Apartman şeklinde katları üst üste inşa edilen binalarda kurulan kat mülkiyetine dikey kat mülkiyeti denmektedir. Burada apartmanda bulunan kat sayısı önem taşımakta olup bir parsel üzerinde bir tane de olsa birden fazla da olsa apartman bulunduğu takdirde orada dikey mülkiyet hakkı kurulabilecektir.

Yatay Kat Mülkiyeti: Yatay kat mülkiyetinde katların üst üste dizilmesi aranmamaktadır. Bunun yerine tek katlı, dubleks yahut tripleks şekilde yapılmış yapılar üzerinde yatay mülkiyet hakkı kurulabilecektir.

Dikey kat mülkiyeti ve yatay kat mülkiyeti ayrı ayrı kurulabileceği gibi, tek bir parsel üzerinde hem dikey hem de yatay kat mülkiyeti kurulması da mümkündür.

Yatay kat mülkiyeti bulunan parsellerde uygulanacak proje, tip proje ise tek bir binaya ait projenin ilgili idareye ibrazı yeterli olacak olup ayrıca diğer bağımsız bölümlere ait projelerin ibraz edilmesi gerekmemektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir