REDDİ MİRAS EMEKLİ MAAŞI ALMAYA ENGEL MİDİR?

reddi miras ile ilgili görsel sonucuÖlüm ile birlikte ölen kişiye ait olan tüm mal, alacak ve borçların hepsi mirasçılara geçer. Kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için alınan veraset belgesi diğer bir deyişle mirasçılık belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle birlikte hak sahibi olurlar.

Mirasçılar, kendilerine intikal eden tüm mirasla ölen kişinin bıraktığı borçları ödeyememe tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Bu gibi durumlarda başvurulacak yollardan biri de  ‘mirasın reddi’ olmaktadır. Mirasın reddi, mirasçının mirası kabul etmemesini ifade etmektedir. Miras bırakan hayatta iken mirasın reddi mümkün değildir. Miras bırakan öldüğü takdirde reddi miras yapılabilir. Miras ancak 3 ay içinde reddedilebilir. Bu süre içerisinde reddolunmadığı takdirde miras tüm alacak ve borçlarıyla birlikte mirasçı tarafından kabul edilmiş sayılır. Kanuni mirasçılar hakkında 3 aylık süre miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Mirası reddetmek isteyen kişinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak mirası reddettiğini bildirmesi, buna ilişkin bir belge alması gereklidir. Mirasçıların her birinin miras hakları diğer mirasçılardan bağımsız olduğu için mirasın reddi birlikte yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilmektedir. Mirasın reddedildiğine ilişkin mahkemece verilecek belgeyi alan mirasçı, artık miras bırakanın haklarına sahip olmaz ve borçlarından sorumlu tutulamaz.

Mirasçılar mirası reddederken ölen kişinin maaşını alamayacağı endişesi yaşarlar ve mirası reddetmekten vazgeçerler. Halbuki mirasçıların kendilerine intikal eden mirası reddetmeleri, T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Bağ-kur tarafından bağlanacak aylıkların da reddedildikleri anlamına gelmez. Mirasçılar kendilerine intikal eden mirası reddetseler dahi bu kurumlardan, ölen kişiden dolayı aylık alabileceklerdir. Ancak anne ya da babasını öldüren bir kişiye anne veya babasından aylık bağlanması söz konusu olamaz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “REDDİ MİRAS EMEKLİ MAAŞI ALMAYA ENGEL MİDİR?”

  1. Simdi birşeyler sorucam.babam bir süre önce vefat etti.kardeşimin de borçları olduğu için o kendisi adına reddi miras yaptı ve kabul edildi.annem ölüm yardımına basvururken istememesine rağmen maaş bağlanmış ve otomatik olarak mirası red eden kardeşime de bağlanmış.bu reddi mirası etkiler mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir