SGK ÇIKIŞ KODLARINDA, HANGİ KOD HANGİ DURUMDA SEÇİLİR? (II)

“SGK çıkış kodlarında, hangi kod hangi durumda seçilir?(I)” adlı yazımızda çıkış kodlarının belirli bir kısmını ayrıntılarıyla incelemiştik. (Lütfen bakınız.) Bu yazımızda da geri kalan diğer SGK çıkış kodlarının hangi durumlarda seçildiğini detaylarıyla inceleyeceğiz.

19- Mevsim bitimi: Mevsimlik işlerde mevsimin bitimi ile birlikte işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden aynı mevsimde tekrar girişleri yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir. Ancak eğer çıkış verilen işçiler takip eden sezonda tekrar işbaşı yaptırılmayacaksa, bu kod yerine (4) numaralı kod seçilecektir.  

20- Kampanya bitimi: Bazı işyerlerinde kampanyalı üretim yapılmaktadır. Bu işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere çıkış verilmekte, bir sonraki kampanyaya kadar iş akdi askıya alınmaktadır. Söz konusu çıkışlarda bu kodun seçilmesi gerekmektedir. Eğer çıkış verilen işçiler takip eden kampanyada tekrar çalıştırılmayacaksa, bu kod yerine (4) numaralı kod seçilecektir. 

21- Statü değişikliği: İşyerlerinde sigortalı (4/a) olarak çalışan bir işçi aynı işyerine/şirkete ortak olabilmektedir. Bu durumda bir kişi ortağı olduğu şirkette 4/a’lı olamayacağından, bu kişinin çıkışı yapılmakta ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olarak sigortalılığı devam ettirilmektedir. Bu şekilde statü değişiklikleri varsa (21) kodu seçilmelidir. 

22- Diğer nedenler: İşçinin çıkış nedeni kod listesindeki hiçbir maddeye uymuyorsa, bu kod seçilmelidir.  

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih: İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş akdini feshedebilmektedir. Bu durumda (23) numaralı kod seçilmelidir. 

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih: İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle sona erdiriliyorsa bu kod seçilecektir.  İşçinin sağlık sebeplerini raporla belgelemesi gerekir.

 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih: İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebebiyle işçi tarafından feshediliyorsa bu kod seçilecektir. 

 26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih: Disiplin kurulu bulunan işyerlerinde kurulun aldığı kararla işçinin sözleşmesi feshedilmişse bu kod seçilecektir.  

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih: İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması veya işçinin tutukluluğu halinde, iş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirilebilmektedir. Bu durumda (27) numaralı kod seçilmelidir.

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih: İşveren İş Kanunu’nun 25. maddesindeki sağlık sebeplerine dayanarak işçiyi işten çıkarması halinde bu kod kullanılabilecektir. Bu çıkış tazminatlı bir çıkış olacaktır. 

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih: İşçi işyerinde ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayacak bir sebeple işten çıkarılırsa bu kod seçilecektir. 

30- Vize süresinin bitimi: İş sözleşmesinin devamı işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum veya kuruluşun vizesine bağlı ise ve vize süresi sona ermişse bu kod seçilecektir. Vize süresinin sona ermesiyle birlikte iş akdi askıda sayılmakta, yeniden vize alınmasıyla birlikte devam etmektedir. 

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih: İşçi, kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında işten çıkarılmışsa bu kod seçilecektir. 

32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih: Özelleştirilen bir işyerinden bu sebeple çıkarılan işçi için bu kod seçilecektir.  

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi: İş sözleşmesi gazeteci tarafından, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 7‘nci maddesi ile 11’inci maddesi kapsamında sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.  

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih: İşçinin çıkarılma sebebi işyerinin bir başka işyerine devri ya da işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi olabilir. Bu şekilde olması halinde (34) kodu seçilir. 

36- OHAL/KHK: 21 Temmuz  2016 tarihi itibariyle başlayan Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle bazı işyerleri kapatılmıştır. Kapatılan işyerlerine dair SGK işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği SGK tarafından yayımlanan 2 Ağustos 2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge ile açıklanmıştır. Buna göre söz konusu KHK’larla kapatılan işyerlerinden çıkışı yapılacak sigortalılar için bu kod seçilecektir. Bu kodla çıkışı yapılan sigortalılar işsizlik sigortası yardımlarına hak kazanacaktır.  

                                                                                                                                                          Hukuk Desteği 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir