YARDIM NAFAKASI NEDİR?

262_financially-prepare-for-a-divorce_flash

Yardım nafakası, yardım edilmemesi halinde yoksulluğa düştüğü kabul edilecek kişilere altsoyları, üstsoyları veya kardeşleri tarafından ödenecek olan nafakadır. Yardım nafakasının temelinde aile içi yardımlaşmanın toplumsal bir nitelik kazanması yatmaktadır.

Yardım nafakası isteyebilmek için,

  • Nafaka alacaklısı tarafından talepte bulunulmalıdır.
  • Nafaka alacaklısı yoksulluğa düşmüş veya yoksulluğa düşme tehlikesi altında olmalıdır.

Yoksulluğa düşme, kişinin geçinebilmesi için gereken asgari şartları başkalarının yardımı olmaksızın sağlayamamasıdır ve objektif olarak değerlendirilir. Kişinin düzenli geliri bulunması yoksulluğa düşmediğine karine oluşturmaz, şartların oluşup oluşmadığının incelenmesi gerekmektedir.

Yardım nafakası talep eden kişinin iyi niyetli olması gerekir. Çalışmamayı bilinçli olarak tercih eden ve yardım nafakası alarak kendisine art niyetli bir biçimde çıkar sağlamaya çalışan kişilerin nafaka talepleri kabul edilmez. Bununla birlikte yoksulluğa düşmenin kişinin kendi fiili ile gerçekleşip gerçekleşmemesi bir sonuç doğurmayacaktır.

Yoksulluk nafakası, nafaka borçlusunun ödeme gücüne göre belirlenir. Bu durumun temelinde nafaka ilişkisindeki karşılıklılık ilişkisi yatmaktadır. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine nafaka alacaklısı olabileceğinden diğer tarafın yaşamını idame ettirmesini güçlendirecek nitelikte bir nafakaya hükmedilmesi mümkün değildir.

Yoksulluk nafakası kişiye tanımlı bir haktır, bu sebeple yoksulluk nafakasının devredilemeyeceğini, miras yoluyla geçmeyeceğini ifade etmeliyiz. Bununla birlikte yoksulluk nafakası haczedilemez niteliktedir, takasa konu edilemez ve nafaka alacakları muaccel olmadığı müddetçe feragat edilemez.

                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir