NAFAKA ARTIRIMI

Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) düzenlenen 4 çeşit nafakadan (tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası) bu yazımızda yoksulluk nafakası üzerinde duracağız. Yoksulluk nafakası TMK’nın 175.maddesinde “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Nafaka, sermaye veya irat şeklinde […]

Devamını Oku

İŞTİRAK NAFAKASINA MAHSUBEN YAPILAN ÖDEMELER

Bir önceki yazımızda (Lütfen Bkz…) iştirak nafakasından detaylı olarak bahsetmiş, nafaka borçlusunun müşterek çocuk için sarf ettiği; nafakanın konusunu oluşturan eğitim, kırtasiye, giyecek, yiyecek vb. gider kalemlerini nafakadan mahsup edemeyeceğini yargı kararları ışığında belirtmiştik. Aşağıda, konuya ilişkin bir Yargıtay kararını örnek olarak paylaşmaktayız; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/26225 E., 2018/11584 K.; “… Ahlaki bir ödevin […]

Devamını Oku

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI

Boşanma davası sırasında veya sonrasında mahkeme tarafından hükmedilen yoksulluk nafakasına ilişkin önceki yazılarımız için lütfen (Bkz…); (Bkz…) Bu yazımızda, yoksulluk nafakasının kaldırılmasından bahsedeceğiz. Yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılması, Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıdaki hallerde yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılması mümkündür: – Nafaka alacaklısının evlenme olmaksızın başkasıyla birlikte yaşaması durumunda, nafaka borçlusu mahkemeye başvurarak […]

Devamını Oku

EŞLERİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 193. maddede “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğer ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir.” denmektedir. Buna göre eşlerin diğer ve üçüncü kişilerle yaptıkları hukuki işlemlerde işlem serbestisi ve eşitlik prensibi benimsenmiş olup bu durumun evlilik birliğinin korunmasına yönelik birtakım istisnaları mevcuttur. Söz konusu istisnalardan biri […]

Devamını Oku

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ ANLAŞMALI OLARAK GÖRÜLMESİ

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması şeklinde sayılmış olup, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin yasada yazılı sebeplere dayanarak boşanma davası açması mümkündür. Boşanma davası anlaşmalı yahut çekişmeli olarak açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma […]

Devamını Oku

NAFAKA TÜRLERİ

Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekir. Bu şartların yerine getirilmiş olması durumunda ancak nafaka alınabilir. Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak […]

Devamını Oku

KARDEŞLERİN NAFAKA ÖDEMESİ

Yardım nafakası, yardım edilmemesi halinde yoksulluğa düştüğü kabul edilecek kişilere altsoyları, üstsoyları veya kardeşleri tarafından ödenecek olan nafakadır. Yardım nafakasının temelinde aile içi yardımlaşmanın toplumsal bir nitelik kazanması yatmaktadır. Kardeşlerin, üstsoyun ve altsoyun karşılıklı olarak nafaka yükümlülüğü mevcuttur. Altsoy ve üstsoyun her ihtimalde nafaka yükümlülüğü mevcuttur ancak kardeşler bakımından nafaka talebinde bulunulabilmesi için kardeşin refah […]

Devamını Oku