İLANEN TEBLİGAT

ilanen-tebligat-ve-usulu-nasil-mechul-adres-nedir

Tebligat, hukuki bir işlemin veya durumun ilgili kişiye bildirilmesi amacıyla yetkili kurum tarafından yapılan yazı veya ilan yoluyla belgeleme işlemidir. Hukukumuzda tebligata çok büyük önem verilmektedir, özellikle İcra ve İflas Hukuku’nda tebligata çok büyük sonuçlar bağlanmıştır.

Tebligat kural olarak tebliğ edilecek kişinin bilinen son adresine yapılır, eğer adresi bilinmiyorsa adres kayıt sistemindeki adrese göre yapılır. Ancak tebliğ edilecek kişinin MERNİS’e kayıtlı bir adresinin bulunamadığı halde, tebligatın nereye yapılacağı öngörülemeyeceğinden ilanen tebligat kavramı ortaya çıkmıştır. İlanen tebligat diğer tebligatlardan farklı olarak Tebligat Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenmiştir.

İlanen tebligat yapılabilmesi için kişinin adresinin meçhul olması gereklidir. Adresi meçhul olduğu için öncelikle tebligatı yapacak olan idare tarafından bir adres araştırması yapılması gerekir. Tebligatı çıkaracak olan merci, muhattabın adresini önce idari kurumlardan, sonra özel kurumlardan sorgulatır, gerek duyulması halinde kolluktan yardım alır. Adres sorgulaması halinde hala adres bulunamadıysa, adres meçhul kabul edilir.

Adresin meçhul hale gelmesiyle, tebligatı yapacak olan idare kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir gazete ve elektronik ortamda tebligatı ilan eder. İlanda; ilgililerin ad ve soyadları, işleri, yerleşim yeri veya mesken ya da işyeri adresleri, tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti, tebliğin anlaşılabilecek şekilde konusu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti gerektiriyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı hususlarına yer verilir.

Gerektiği takdirde merci ilanın ikinci kez yapılmasına karar verir ve ilanı mercide görülebilecek bir yerde asılı tutar. İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. İlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, işin gereğine göre daha uzun bir süre tayin edebilir. Ancak bu süre onbeş günü geçemez. Başka bir deyişle, ilanın yapılmasından itibaren7 gün sonra tebliğe dair süreler işlemeye başlar.

                                                                                     Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir