HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) CEZALARI

Hızlı geçiş sistemi (HGS) Türkiye’deki tüm Boğaz köprülerinden ve otoyollardan geçiş ücretlerinin radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi kullanılarak temassız şekilde sürücülerden tahsil edildiği bir sistemdir. Türkiye’de 2012 yılından beri bu sistem kullanılmaktadır. HGS için ya kart ya da etiket kullanılmaktadır. HGS etiketi satış noktalarından temin edilebilmektedir. Arabanın ön camına yapıştırılmak suretiyle kullanılmaktadır. HGS kart ise […]

Devamını Oku

TRAFİKTEN MEN NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) madde 3’te tanımlar başlığı altında trafikten menin tanımı yapılmıştır. Buna göre; “Trafikten men: Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.” şeklindedir. Trafikten men edilen araca ceza yazılır, bu ceza ödenene kadar araç otoparka çekilir ve araç bu otoparkta kalır. Eğer […]

Devamını Oku

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ

Trafik kuralı ihlallerine ilişkin kesilen cezaların haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşünmeniz halinde, ceza kararına itiraz için uygulamanız gereken hukuki yolları daha öncesinde açıklamıştık. Okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: …) Ceza kararına itiraz halinde ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazın kabulü veya reddi şeklinde iki tür karar verilebilecektir. Gereği gibi süresinde itiraz edilmesi ve gerçekten de […]

Devamını Oku

İNSAN HAKLARININ KUŞAKLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

İnsan hakları; binlerce yıllık bir tarihe sahip, ancak kavramsal açıdan ortaya çıkması 17. yüzyıla dayanan, tüm insanların sırf insan olmaları nedeniyle sahip oldukları; ırk, ulus, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin eşit olarak yararlanabileceği haklar olarak tanımlanabilir. İnsan hakları düşüncesinin temelinde, bireylerin temel ve doğal haklarının devlet tarafından […]

Devamını Oku

HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA GÖZETİM DEĞERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gözetim değeri uygulaması; ithalatta iç üretimin ve yerli üreticinin korunması ile ithalattaki vergi zayiatının önüne geçebilmek için belirli ürünler yönünden birim başına asgari bir fiyat öngörülmesidir. İlgili ürün kıymetinin, bu şekilde tespit edilen fiyatın altında kalmaması bir başka deyişle belirlenen asgari fiyata eşit ya da bundan yüksek olması gerekmekte olup; aksi halde gözetim kıymetinin altında […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (V)

Covid-19 kapsamında, çeşitli sektörler ve ürün piyasasındaki talep düşüklüğü ve muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısına karşı yerli üretimin korunması ve olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, 20.5.2020 gün ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” yürürlüğe konulmuş; bir takım ürün ve ürün gruplarında […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (IV)

Koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla birçok sektör, ürün ve hizmet piyasasında hasıl olan talep düşüklüğü sebebiyle, halihazırda mevcut olan ve devamı muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısına karşı yerli üretim ile iç piyasanın korunması ve olası tehlikelerin önlenmesi amacıyla, bir kısım ürün ve ürün gruplarının ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasına gidilmiştir. Yine aynı […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (III)

Covid-19 salgınının birçok sektör, ürün ve hizmet bakımından iç piyasada yarattığı talep düşüklüğünün ve buna bağlı gelişen ekonomik daralmanın etkilerini azaltmak ve talep düşüklüğüyle baş etmeye çalışan sanayicilerin düşük fiyatlı ithalat riskine yönelik korunması amacıyla, bir kısım ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. 18.4.2020 gün ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren […]

Devamını Oku

BİR TAKIM ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI (II)

Pandemi ilan edilen Covid-19 kapsamında, çeşitli sektörler ve bu doğrultuda birçok ürün ile hizmet piyasasında hasıl olan talep düşüklüğü sebebiyle, halihazırda ortaya çıkan ve devamı muhtemel arz fazlasına bağlı gelişen uygun fiyatlı ithalat baskısı dikkate alınarak; yerli üretim ile iç piyasanın korunması ve olası tehlikelerin önlenmesi amaçlanmakta, bu yönde gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Açıklanan amaç […]

Devamını Oku

İDARE HUKUKU’NDA ÜST MAKAMA BAŞVURU

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (“İYUK”) madde 2 idari dava türlerini tanımlamıştır. İdari davalar; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar olarak sınıflandırılmaktadır. İlgili davalar hakkında yazılarımızı buradan okuyabilirsiniz. (…Bkz) (…Bkz) (…Bkz) İdare Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıklarda; ilgililerin ilk aklına gelen dava yoluna başvuru olmaktadır. Her ne kadar yaygın davranış şekli […]

Devamını Oku