UZAKLAŞTIRMA KARARI

Uzaklaştırma, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun’da (“Kanun”) düzenlenmiş olan koruma tedbirlerinden biri olup, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hukukumuzda yer bulmaktadır.

Uzaklaştırma kararı verilebilmesi için bir dilekçeyle Nöbetçi Aile Mahkemesi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, kolluk kuvvetleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları’ndan herhangi birine başvurmak gerekmektedir. Bu başvuru esnasında başvuru sahibinin şiddet gördüğünü yahut görme tehlikesi bulunduğunu ispatlamak ve belgelemek şeklinde bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvurunun hemen ardından, genellikle bir gün sonra, duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden uzaklaştırma kararı verilmektedir. Verilen uzaklaştırma kararı, mahkeme tarafından ilgilisine tebliğ edilmektedir.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi talep edilen kişinin, başvurucu ile arasında evlilik birliği yahut ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunması şart değildir. Mağdur, örneğin sevgilisi yahut komşusu hakkında da uzaklaştırma kararı verilmesini talep edebilmektedir. Bu yönde bir talep de yine aile mahkelemelerince karara bağlanmaktadır.

Uzaklaştırma kararı en fazla altı ay süre ile verilebilmektedir. Mahkemece verilen uzaklaştırma kararının altı aydan daha az süreli olması halinde, bu sürenin sona ermesinden önce mağdurun talep etmesi halinde sürenin uzatılması mümkündür.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi, bu kararı ihlal etmesi halinde 3 ila 10 gün arasında tazyik hapsine mahkemece hükmedilir. İkinci bir ihlal halinde bu süre 15 ila 30 gün olmaktadır. İhlalin tekrar etmesi halinde hükmedilebilecek tazyik hapsinin üst sınırı ise 6 aydır.

Kanun uyarınca şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması için uzaklaştırma kararının yanı sıra bu kişilere barınma imkanı sağlanması, çalıştığı iş yerinin değiştirilmesi, maddi ve psikolojik olarak yardım edilmesi, hatta somut olayın şartlarına göre bu kişilerin geçici koruma altına alınması, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi de söz konusu olabilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir