4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İPTALİ – IV

Bir önceki yazımızda 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) kapsamında verilen hakem kararlarının iptalini gerektiren sebeplerden bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda iptal davasının sonuçlarından söz edeceğiz.

Hakem kararları kural olarak icra edilebilir nitelikte ve bağlayıcı kararlardır. Ancak hakem kararına karşı iptal davası açılması, MTK madde 15 hükmü uyarınca hakem kararının icrasını kendiliğinden durdurmaktadır. Bunun sebebi, hakem kararının iptal edilmesi durumunda, hakem kararının icra edilmiş olmasının doğuracağı ve telafisi mümkün olmayan sonuçların önüne geçmek olarak açıklanabilir.

Yargılamanın taraflarından birinin açacağı iptal davasında mahkeme tarafından, MTK madde 15 kapsamında düzenlenen iptal sebeplerinin en az birinin varlığının tespit edilmesi halinde, iptal davası mahkeme tarafından kabul edilir. Örneğin hakem seçiminde tarafların anlaşmasına veya anlaşma yoksa MTK hükümlerine aykırılık olması, hakem veya hakem kurulunun yetki ya da yetkisizliklerine ilişkin hatalı karar vermesi, hakem veya hakem kurulunun talebi aşan karar vermesi, kararın kamu düzenine aykırı olması gibi sebeplerle hakem kararı iptal edilmişse, taraflar uyuşmazlığın çözümü için tekrar tahkim yoluna başvurabileceklerdir. Ancak hakem kararı örneğin tahkim anlaşmasının geçersiz olması, kararın tahkim süresi içerisinde verilmemiş olması, taraflardan birinin ehliyetsiz olması gibi sebeplerle iptal edilmişse, tarafların aynı uyuşmazlık için tekrar tahkim yoluna başvurması mümkün değildir. 

Tahkim yargılaması sonucunda ileri sürülen iptal sebeplerinin yerinde olmadığının tespit edilmesi durumunda, mahkeme iptal davasının reddine ilişkin karar vererek talep olması halinde taraflara hakem kararının icrası için gerekli belgeyi verecektir. Söz konusu belgenin verilmesiyle birlikte hakem kararı icra kabiliyeti kazanacaktır.

Bir sonraki yazımızda iptal davası sonucunda verilen kararlara karşı başvurulabilecek kanun yollarından bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir