İNŞAAT VE YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA SUÇU

İnşaat ve yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Topluma Karşı Suçlar kısmında, Genel Tehlike Yaratan Suçlar bölümünde madde 176′ da “İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Suç, somut tehlike suçudur. Suçun oluşması için insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli önlemlerin alınmamış olması yeterli olup, zararın meydana gelmesi aranmamaktadır. Gerekli önlemleri alması gereken kişi, bu önlemleri almazsa ve ortaya bir zarar meydana gelirse fiilin neticesine göre kast ya da taksire göre cezalandırılmaktadır. Netice ölüm veya yaralama şeklinde ise, fail kasten ya da taksirle öldürme suçundan ya da kasten veya taksirle yaralama suçundan ceza alacaktır. “…TCK’nın “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde düzenlenen ve ‘‘İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama’’ başlıklı 176/1 maddesinde inşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almama halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen suçun tehlike suçu olup, somut olayda ise katılanın yaralanmış olması sebebiyle zarar suçunun oluştuğu dikkate alındığında; sanıkların taksirle yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğindentebliğnamedeki bozma öneren (1) nolu görüşe iştirak edilmemiştir.” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/338 K.)

Suç şikayete tabi suçlardan olmayıp savcılık tarafından re’sen soruşturulur. Ayrıca suç uzlaştırmaya tabi suçlar arasında da yer almamaktadır.

Aşağıda suç ile ilgili Yargıtay kararlarına yer vermekteyiz:

“…Emekli öğretmen olup 2 kez beyin ameliyatı olan ve kısmi felç geçiren ölenin, olay tarihinde yürüyüş yolu üzerinde bulunan sanığa ait kaba inşaatı biten binaya girip 4. katın balkonundan aşağı bakarken düştüğü tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla, sanığın inşaatında koruyucu güvenlik önlemleri almaması ile ölüm olayı arasında uygun illiyet bağı bulunmadığı, sanığın inşaat faaliyeti sırasında gerekli tedbirleri almamaktan ibaret eyleminin TCK’nın 176. maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir.” (Yargıtay 9.Ceza Dairesi 2010/10413 K.)

“… Mahallesi … Caddesi 26 numaralı yerde bulunan binaya ait ağaç pencerelerin tadilatı sırasında çevrede bulunan can ve mal güvenliğini ve araç trafiğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde tedbir almamak suretiyle atılı suçu işlediği kabul olunan sanığın eyleminin; olay yerinde keşif de yapılmamış olması karşısında ne şekilde insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından tehlike oluşturduğu karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir.” (Yargıtay 8.Ceza Dairesi 2017/12833 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir