HAYVAN BULUNDURANIN CEZAİ SORUMLULUĞU

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu 5237sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 177. maddesinde “Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre, gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı yahut sağlığı için tehlikeli olabilecek biçimde serbest bırakan ya da bu konuda ihmali davranışta bulunan kişi hapis yahut para cezası ile cezalandırılacaktır.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu şikâyete bağlı bir suç olmadığından savcılık tarafından re’sensoruşturulur. Buna göre sağlığı yahut hayatı bakımından zarar görme tehlikesi altına giren kişi, hayvan sahibinden şikayetçi olmasa dahi, hayvan sahibi suçu sebebiyle re’sen yargılanacaktır.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçunun oluşabilmesi için somut bir zarar doğması şartı aranmamaktadır. Gözetim altındaki hayvan sebebiyle başkasının hayatı yahut sağlığı zarar görmemiş olsa dahi,  zarar görme ihtimalinin doğması ile hayvan sahibinin de cezai sorumluluğu doğacaktır. Hayvan sahibi tarafından gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle bir yaralama yahut ölüm olayının gerçekleşmesi halinde fail, hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu üzerinden değil, daha ağır olan yaralama yahut ölüm neticesini doğuran suçlardan yargılanacaktır.

Bu hususta Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 4.7.2019 tarihli 2017/12206 E. ,  2019/8123 K. sayılı kararını aşağıda alıntılamak isteriz; “…Sanığa ait Rottweiler cinsi köpeğin zincirle bağlı da olsa olay yerinden geçmekte olan 13 yaşındaki mağduru dizinden ısırmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda; dosya kapsamına göre; Türk Ceza Kanununun 177. maddesinde tanımlanan suçun tehlike suçu olması karşısında, suçun oluşabilmesi için bu gibi hayvanların bir zarar meydana getirmesi şartı aranmadığı, bu itibarla bir zarar meydana gelmesi durumunda, eylemin vasıf değiştireceği ve sanığın en ağır cezayı gerektiren suçtan sorumlu olacağı, somut olayda; sanığın sahibi olduğu köpeğin mağduru yaralamış olması nedeniyle tehlikenin gerçekleştiği ve eylemin taksirle yaralama suçunu oluşturduğu, zarar suçu olan taksirle yaralama suçundan sanığın cezalandırılmasına karar verildiği hallerde, ayrıca tehlike suçu olan hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçundan cezalandırılma imkanı bulunmamakta ise de, herhangi bir nedenle zarar suçundan cezalandırılabilme imkanının ortadan kalktığı durumlarda, koşulları bulunmakta ise tehlike suçundan sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmektedir…”Yargıtay 12. Ceza Dairesi 4.7.2019 T. 2017/12206 E.,  2019/8123 K.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir