TEBLİGAT İŞÇİYE YAPILABİLİR Mİ?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 17. maddesinde “Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.” demek suretiyle kişinin devamlı çalıştığı yerde bulun(a)maması halinde tebligatın aynı yerde çalışan memur ya da müstahdemlerinden birine tebliğ edilebileceğini düzenlemiştir.  

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/17325 E., 2017/11262 K. sayılı kararında “Tebligat Kanunu madde 16’da belirtilen şahıslara muhatap adına adli tebligatın yapılabilmesi için, muhatap o adreste olmakla beraber sadece tebligatın yapılacağı sırada orada bulunmaması gerekir, muhatabın tebliğ sırasında orada bulunmadığı saptanmadan tebligat yapılamaz. Aksi halde yapılacak tebliğ, usulsüz olur.” şeklinde, muhatabın sadece tebligatın yapılacağı sırada o adreste bulunmaması gerektiğini aksi halde tebliğin usulsüz olacağını belirtmiştir. 

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 21’de (1) Tüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. (2) Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir. (3) Bu kişilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır.” şeklinde yukarıda belirttiğimiz hususla ilgili daha ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır.

Sonuç olarak, tebligatı alacak olan yetkili temsilci iş yerinde yoksa veyahut tebligatı kendisi alabilecek durumda değilse tebligat kendisine yapılmayacaktır. Böyle bir durumda tebligat, orada bulunan yetkili kişiden sonra gelen ve bu işle görevlendirilmiş olan yetkili memura ya da müstahdeme yapılacaktır. Eğer bu kişiler de tebligatın yapılacağı esnada orada yoklarsa tebligat daimi işçiye yapılacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir