HAKSIZ REKABET (I)

Haksız rekabet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 54 ila 63. maddeleri arasında düzenlenmiş, TTK madde 54 “Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.” hükmüyle, haksız rekabet düzenlemelerinin amacının bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması olduğu belirtilmiştir.

Kanun koyucu, haksız rekabetin varlığının tespit edilmesi için; rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen, aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışların veya bu niteliklerdeki ticari uygulamaların varlığını aramıştır. Düzenlemeye göre, failin haksız rekabete yol açacak davranışları işlemesi sırasında kusurlu olması aranmamış, ayrıca herhangi bir zararın oluşması haksız rekabetin bir şartı olarak öngörülmemiştir. Kanun koyucu, haksız rekabetin varlığı için zarar tehlikesine maruz kalmış olmayı yeterli bulmuştur.

Haksız rekabetin ortaya çıkması için, fail ile mağdur arasında mutlaka bir rekabet ilişkisinin bulunması gerekmese de; haksız rekabeti doğuran fiilin, özünde ekonomik bir değer taşıması gerekmektedir. Gelir elde etme amacı taşımayan faaliyetler haksız rekabetin konusunu oluşturmayacaktır.

TTK madde 54 haksız rekabet hallerini örnekleme yoluyla saymıştır. Düzenlemeye göre;

–  Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar,

–  Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek,

–  Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak,

– Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek,

– İş şartlarına uymamak; (özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur),

– Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak, fiilleri başlıca haksız rekabet halleri olarak öngörülmüştür.

Bir sonraki yazımızda, haksız rekabetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluk üzerinde duracağız.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir