KORONAVİRÜS’ÜN (COVID 19) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINA ALINMAMASINA YÖNELİK SGK GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7.5.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/12 sayılı Genelgesi’ne göre, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olması gerekçe gösterilerek, salgına maruz kalan ve sağlık kuruluşlarına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir. Genelge’de yer alan hastalık kavramı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15. maddesinde “İş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, Genelge ile Covid-19 virüsünün iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiş olmaktadır.

Önceki yazımızda Covid-19’un, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde iş kazası olarak sayılabileceğinden bahsetmiş, işçinin hastalığa nerede, ne şekilde ve ne zaman bulaştığının tespit edilmesinin bu açıdan önemli olduğunu belirtmiştik (Lütfen bkz…). Hastalığın işçiye işyerinden ve işten bağımsız bir ortamda bulaşmış olması ihtimalinde, tabiidir ki iş kazası nitelendirmesi zaten yapılamayacaktır. Ancak hastalık, işçiye işyerinde bulunduğu sırada veya işin yürütülmesi esnasında bulaşmışsa, Yargıtay içtihatları da göstermektedir ki, hastalığın iş kazası olarak nitelendirilmesi hukuka uygun olacaktır. Yeri gelmişken, konuya ilişkin Yargıtay Kararı’ndan bir bölüm alıntılayalım;

Yargıtay 21. HD. 2018/5018 E. 2019/2931 K.; “…Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır…”

Yine, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin 19. maddesinin “Meslekî bulaşıcı hastalıklar Listesinin “D Grubu”nda yer alan bulaşıcı hastalıkların, görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel koşullarının etkisiyle oluşması ve enfeksiyonun laboratuar bulguları ile de kanıtlanması gereklidir. Bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır…” hükmüyle, Covid-19 virüsünün, özellikle kamu ve özel sektör sağlık çalışanları açısından, gerek meslek hastalığı tanımına uygunluk, gerekse de meslek hastalığı olarak kabul edilmiş diğer bulaşıcı hastalıklardan farklı bir özellik arz etmemesi nedeniyle, yasal mevzuatla öngörülen diğer koşullar da sağlanıyorsa, meslek hastalığı olarak kabul edilmesinin hukuka uygun ve hakkaniyetli olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz.

Sonuç olarak, her ne kadar tartışmalı olsa da, Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilemeyeceğini öngören herhangi bir yasal dayanak mevzuatımızda yer almamaktadır. Covid-19’a yakalanmakla beraber, Genelge dolayısıyla iş kazası veya meslek hastalığına ilişkin hükümlerden faydalanamayan sigortalıların ilerleyen süreçlerde yargıya başvurmaları sonucunda, konunun yargı içtihatları doğrultusunda şekillenerek netleşeceğini ifade edebiliriz.

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir