TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİR SONRAKİ YILA ERTELENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“Birlik”) Genel Kurulu; oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşmakta olup; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 61. madde 8. fıkra “Genel Kurul, her yıl mayıs ayı içinde toplanır.” hükmü gereğince, Birlik’in genel kurul toplantıları normal şartlar altında her yıl mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır.

Ancak korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. madde f bendiyle; Birlik Genel Kurulu’nun Mayıs 2020 tarihinde yapılacak toplantısının, bir sonraki yıl genel kuruluyla birlikte icra edilmesine karar verilmiş, böylelikle virüsün yayılma ve bulaşma ihtimalinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Anılan madde düzenlemesinin tam hali ise“18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 61 inci maddesi uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılır.” şeklindedir.

Kooperatif genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair yazımız için (Lütfen bkz…)

Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine yönelik yazımız kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir