SERMAYE ŞİRKETLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARININ İLERİ TARİHE ERTELENMESİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. madde “(1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır…” hükmü uyarınca, sermaye şirketlerinde (anonim ve limited şirketler), olağan toplantıların söz konusu şirketlerin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir.

Ancak Covid-19 salgınının toplantı ve görüşme faaliyetleriyle daha fazla yayılmasının önüne geçebilmek için birçok alanda olduğu gibi sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları yönünden de bir takım önlemler alınmıştır. Zira ilgili şirketler tarafından faaliyet dönemlerinin ağırlıklı olarak takvim yılı şeklinde kabul edilmesi mart ayı sonuna kadar bu toplantıların tamamlanmasını gerektirdiğinden, virüsün yayılma hızının bu süreçte artması oldukça mümkündür.

Açıklananlar doğrultusunda, sermaye şirketlerinde yönetim organları tarafından çağrısı yapılmasına rağmen gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine imkan tanınmıştır.

Burada yeri gelmişken, genel kurul toplantılarının elektronik genel kurul sistemi dışında video konferans, telekonferans gibi olağan görüşme usulleriyle yapılmasının mümkün olmadığını da açıklamak isteriz. Nitekim Ticaret Bakanlığınca yapılan duyuru uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketlere, bu sistemi kullanmak suretiyle genel kurul toplantılarına katılım sağlayabilecekleri açıklanmıştır. Hatta TTK 1527. madde hükmü gereğince, şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bu yönde hüküm bulunmasa bile şirketlerin elektronik sistem vasıtasıyla genel kurul, yönetim veya müdürler kurulu toplantılarını gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir.

Bu bakımdan, şirket sözleşmeleri veya esas sözleşmeleri genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına cevaz vermeyen sermaye şirketlerinin de bu süreçte genel kurul toplantılarını elektronik genel kurul veya elektronik yönetim kurulu sistemiyle gerçekleştirmelerine imkan tanındığını ifade edebiliriz. Bahsedilen durumdaki şirketlerin, elektronik sistem üzerinden toplantı yapılmasına cevaz veren sözleşme değişikliğini ise daha sonraki ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirmeleri mümkündür.

Cerrahi maskelerin satışındaki yasağın kaldırılmasına dair (Bkz: …) Sebze ve meyve ticaretine yönelik alınan tedbirler için (Bkz: …)

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir