BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİ (II)

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tarafları, şekli, konusu, veri güvenliği ve haksız rekabete ilişkin hükümlerinden bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda bulut bilişim sözleşmelerinde tarafların (özellikle hizmet sağlayıcı tarafın) hukuki sorumluluklarından ve sözleşmenin sona ermesinden bahsedeceğiz.

Tarafların hukuki sorumlulukları:

Bir bulut bilişim hizmetinde ortaya çıkabilecek ve hukuki sorumluluk doğurabilecek sorunları genel olarak sistemin çökmesi, yavaşlaması, performansının düşmesi, sisteme erişim problemleri, veri kayıpları vb. olarak sıralayabiliriz. Tüm bu ihtimaller, sözleşmenin hizmet sağlayıcı tarafını hukuki sorumluluk altına sokabilmektedir. Bu nedenle uygulamada, bulut bilişim sözleşmelerinde sıklıkla hizmet sağlayıcının sorumluluğunu sınırlandıran veya kaldıran kayıtlara yer verildiği görülmektedir. Bu tür sorumsuzluk kayıtlarına her ne kadar sözleşme taraflarının mutabakatıyla yer verilse de ortaya çıkan sorunlarda hizmet sağlayıcının kusurunun bulunması durumunda, söz konusu sorumsuzluk kayıtlarının hukuki açıdan geçersiz sayılması söz konusu olabilmektedir.

Sözleşmenin sona ermesi:

Taraflar, bulut bilişim sözleşmelerini sözleşme süresinin dolması, haklı nedenler veya başka birtakım nedenlere bağlı olarak sona erdirmek isteyebilirler. Sözleşmenin sona erme aşamasında çoğunlukla verilerin iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, sözleşmenin sona ermeye ilişkin hükümlerinde verilerin tekrar işlenebilir ve başka bir bulut bilişim hizmeti sağlayıcısından alınması muhtemel bir hizmet için saklanabilir halde teslim edilmesine ilişkin kayıtlara yer vermek önem taşımaktadır. Ek olarak belirtelim, sözleşme süresince karşı karşıya kalınması olası veri güvenliğine ilişkin problemlere, sözleşmenin sona erme aşamasında da sıklıkla rastlanabilmektedir. Dolayısıyla, sözleşme sona erdiğinde verilerin iade edilmesine ilişkin kayıtların yanı sıra, verilerin hizmet sağlayıcıya ait platformlardan gereği gibi silinmesi veya yok edilmesine ilişkin kayıtlara da yer vermek gerekmektedir.

Bir sonraki yazımızda, bulut bilişim sözleşmelerinde ortaya çıkabilecek diğer sorunlardan bahsedeceğiz. (Lütfen Bkz..)

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir