KOŞULLU SALIVERİLME HÜKÜMLERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler TBMM tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı onayına sunuldu. Söz konusu düzenlemelerle birlikte koşullu salıverilme hükümlerinde önemli değişikliklere gidilmiştir.

Hükümlülerin koşullu salıverilme düzenlemelerinden faydalanabilmesi için iyi halli olarak geçirmeleri gereken süre, cezanın dörtte üçü oranından üçte ikisi oranına düşürülmüştür. Koşullu salıverilme hükümlerinde yapılan bir diğer önemli değişiklikle, tekerrür halinde işlenen suçlardan dolayı mahkûm olanlar hakkında ceza infaz kurumlarında geçirecekleri süre azami 32 yıl olarak belirlenmiştir.

Kanun koyucunun yapmış olduğu değişikliklerle çocuk hükümlüler açısından koşullu salıverilme süreleri belirlenirken; hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün, 3 gün olarak; 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise, 2 gün olarak hesaplanacaktır.

Hükümlünün mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının 1 yılının, 70 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının 2 yılının, 75 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının 4 yılının konutlarında infaz edilmesine karar verilebilecek, ayrıca infaz hâkimine tanınan yetkiyle; konutta infaz sürelerinde indirim yapılabilecektir.

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin, cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecektir.

Doğum yapılan tarihten itibaren 6 ay geçen ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecek, bu düzenlemeden faydalanılabilmesi için doğum tarihinden itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş olması gerekecektir. Konutta infaz kararı verildikten sonra çocuğun ölmesi veya hükümlüden başka birine verilmesi halinde konutta infaz uygulamasına son verilecektir.

Hukuk Desteği

.

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir