DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler TBMM tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı’nın onaylaması ve Resmi Gazete’de ilan etmesiyle birlikte yürürlüğe girecek düzenlemelerle denetimli serbestlik hükümlerinde önemli değişikliklere gidilmiştir.

Kanun koyucu tarafından denetimli serbestlik hükümlerinde yapılan değişikliklerde; kasten öldürme suçu, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçu, terör suçları, MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar kapsam dışı bırakılmıştır. Bu suçlardan dolayı cezaevinde bulunanlar değişikliklerden faydalanamayacaktır.

Değişiklik yapılmadan önce 1 yıl olarak uygulanan denetimli serbestlik süresi, kapsam dışı bırakılan suçlardan hüküm giymiş kişiler hariç bir kereliğine mahsus olarak 3 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca küçük çocuğu bulunan veya yaşlı hükümlüler için özel bir düzenleme getirilerek, 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunanlar veya 70 yaşını bitirmiş olanlar için denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Hükümlünün denetimli serbestlik sürelerini uzatan bu maddeden faydalanabilmesi, suçun 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenmiş olması şartına bağlanmıştır.

Kanun koyucunun yapmış olduğu bir diğer önemli değişiklik ise denetimli serbestlik uygulamasının ihlali halinde uygulanacak madde üzerinde görülmektedir. Önceden denetimli serbestlik uygulaması sırasında suça karışan kişiler hakkında denetimli serbestlik uygulamasına son verilmekte ve kişi cezaevine alınmaktaydı. Kanun koyucu yapmış olduğu değişiklikle, denetimli serbestlik uygulamasının yeni bir suça karışılmasıyla ihlal edilmesi halinde, kişi hakkında ceza davası açılmasının bekleneceğini düzenlemiştir. Buna göre, kişi hakkında yeni bir suçla ilgili soruşturma başlatılması halinde denetimli serbestlik uygulaması sona ermeyecek fakat ceza davası açılması halinde denetimli serbestlik uygulaması sona erip, kişi cezaevine alınacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir