KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE ESNEK ÇALIŞMA

Kısmi süreli çalışma 4857 sayılı İş Kanunu madde 13’te ”İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.” hükmüyle tanımlanmıştır. Kanun koyucu madde metninde; kısmi süreli iş sözleşmesinden bahsedilebilmesi için, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılmış olmasını aramıştır. Hükümde bahsedilen “önemli ölçü” nitelendirmesi ise, İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 6’da “ İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmî süreli çalışmadır” hükmü ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Kısmi süreli çalışma süresi; işyerinde tam zamanlı iş sözleşmesiyle çalışan işçinin haftalık çalışma süresi göz önüne alınarak belirlenecektir. Örneğin, işyerinde emsal işçi açısından, İş Kanunu ile azami 45 saat olarak belirlenen çalışma süresi uygulanıyorsa,  bu durumda emsal işçiye göre 45 saat olarak belirlenen normal çalışmanın taraflarca 30 saat ve daha altında kararlaştırılması halinde, kısmî süreli iş sözleşmesinin varlığından söz edilebilecektir. Kısmi süreli çalışma yapılacak işyerinde tam süreli çalışma süresiyle çalışan bulunmaması halinde; işyerinin bulunduğu işkolunda yer alan diğer işyerlerinde tam zamanlı çalışma süresi dikkate alınarak kısmi çalışma süresi belirlenmelidir.  

Esnek çalışma ise İş Kanunu madde 63/2’de “Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir” hükmüyle düzenlenmiştir. Kanun koyucu, işveren ve işçinin esnek çalışma sistemine geçebilmesi için aralarında anlaşmalarını aramaktadır. İşverenin ve işçinin anlaşmasıyla mesai saatleri değiştirilebilecek, çalışma süreleri uzatılabilecek ve yahut da kısaltılabilecektir. Fakat esnek çalışmaya geçilen işyerlerinde çalışan işçilerin iki aylık süre içinde haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşmamalıdır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir