UZAKTAN ÇALIŞMA

Son yıllarda meydana gelen teknolojik dönüşüm ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak, iş dünyasında uzaktan çalışma, esnek çalışma, geçici iş ilişkisi gibi farklı istihdam metodları da sıklıkla uygulanmaya başlanmış ve bu uygulamaların hukuksal zemin kazanması için en başta 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere yasa ve mevzuatta gerekli düzenlemeler de zaman içinde yapılmıştır. Bu yazımızda, işverenlerin genellikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak üzere son zamanlarda tercih etmeye başladığı bir istihdam modeli olan ‘uzaktan çalışma’dan bahsedeceğiz.

Uzaktan çalışma, bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış, işlerin tek bir bilgisayar üzerinden yapılabildiği başta yazılım sektörü olmak üzere birçok sektörde uzun bir süredir uygulanmakta olan bir istihdam modelidir. 6.5.2016 tarihinde İş Kanunu’nun 14. maddesine eklenen ek fıkralar ile, uzaktan çalışma modeli düzenlenmiş, uzaktan çalışma; “… işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi …” olarak tanımlanmıştır. Ek fıkranın devamında, uzaktan çalışma modeline dayalı iş sözleşmesinin içeriği belirlenmiş, iş sözleşmesinin; işin tanımını, yapılma şeklini, işin süresini ve yerini, ücreti ve ücretin ödenmesine ilişkin hususları, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükleri, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümleri kapsaması gerektiği öngörülmüştür.

Uzaktan çalışma modelinde işçiler, esaslı neden olmadıkça klasik istihdam modeliyle çalışan emsal işçiye göre farklı bir işleme tabi tutulamamaktadır. İş görme borcu her ne kadar işyeri dışında ifa ediliyor olsa da, işverenin; örneğin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak yükümlülüğü uzaktan çalışma modelinde de aynı şekilde devam etmektedir.

Evde hizmet sözleşmesi konulu yazımız için; (Lütfen Bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir