BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN YETKİLİ MAKAMLARCA ALINAN TEDBİRLERE UYMAMA

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymama hali 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında, 195. maddesinde “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü ile düzenlenmiştir.

İlgili madde gerekçesinde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan hayatını kaybeden kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmamasının suç olarak tanımlandığı, getirilen düzenleme ile kamu sağlığını koruma amacının ön planda tutulduğu vurgulanmıştır. Bulaşıcı hastalıkların kişiler arasındaki fiziksel temas, nefes alış verişi ve aynı yerde bulunma gibi daha birçok nedene dayalı olarak yayılmasının mümkün olduğu tıbbi veriler doğrultusunda kabul edilmektedir. Kanun koyucu bu bilimsel gerçeklikten hareketle, kamu sağlığının korunması için bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya bu hastalıktan hayatını kaybetmiş kişilerin bulunduğu yerlerin karantina altına alınması ve bu tedbirlere uymayan kişilerin cezalandırılmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri hayata geçirmiştir.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçunun soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için şikayet aranmamaktadır. Tedbirlere uyulmadığını öğrenen Savcılık makamı re’sen soruşturmaya başlayacaktır. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçunun kovuşturmasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Kamu sağlığının korunması için yetkili makamlarca; sadece karantina uygulamasına değil, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı vb. tedbirlere de gerekmesi halinde başvurulabilecektir. 65 yaşın üstünde kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılmasına ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir