KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMASI

Korona virüsü salgınının ülkemizi de etkisi altına almasıyla beraber, birçok işyeri faaliyetlerini durdurmak ya da önemli ölçüde azaltmak durumunda kalmıştır. Bundan dolayı işyerindeki işçilerin tümünün veya bir kısmının ücretsiz izne çıkarılması durumu gündeme gelmiştir.  

İşçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin detaylı yazımız için; (Lütfen
bkz…)

Türk Hukuku’nda işçinin ücretsiz izne çıkartılması hakkında açık bir yasal hüküm bulunmamaktadır. Fakat uygulamada sıkça başvurulan ve aslında ‘iş sözleşmesinin askıya alınması’ olarak adlandırılan ve iş sözleşmesinde esaslı değişiklik anlamına gelen bu durum, Yargıtay kararları ile hukuki güvence altına alınmıştır.

Yargıtay’a göre, iş sözleşmesinin işveren tarafından iradi olarak askıya
alınabilmesi için; işin görülmesi objektif ve tarafların kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle imkansız hale gelmelidir. Korona virüsü salgını nedeniyle işyerinin faaliyetlerini bütünüyle veya kısmen durdurmak durumunda kalması, objektif ve tarafların kusurundan bağımsız bir neden olarak değerlendirilebilir. Ancak iş sözleşmesinin askıya alınabilmesi için aşağıda sayılan şartların da gerçekleşmesi aranmaktadır;

– İş görmeye ilişkin olarak meydana gelen imkansızlık hali geçici olmalıdır.

– İşçinin iş sözleşmesinin askıya alınmasına ilişkin yazılı rızası olmalıdır.

– Tarafların askı süresi açısından anlaşması gerekmektedir.

İşçi, işverenin iş sözleşmesinin askıya alınmasına ilişkin teklifine yazılı rıza vermemiş fakat buna rağmen iş sözleşmesi işveren tarafından askıya alınmış ise, işçi iş sözleşmesini tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedebilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir