AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – BOŞ KAĞIDA/SENEDE İMZA ATMAK

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümünde, 209. maddesinde “…Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” denilmek suretiyle düzenlenmiştir. Suçun meydana gelebilmesi için, açığa atılan imzanın boş bir kağıda veya bir kıymetli evrakın (çek, senet sair evrak…) üzerine atılmış olması yeterlidir.

Uygulamada genellikle ev sahiplerinin kiracılara, işverenlerin işçilere, araba kiralama firmalarının müşterilere, sonradan doğabilecek alacaklarını garanti altına almak amacıyla, boş kağıt veya senet imzalattıkları, belirli durumlarda ise (kiracı tarafından kiranın ödenmemesi, işçi tarafından işyerinin maddi zarara uğratılması, müşteri tarafından kiralanan araçla kaza yapılması vb.) imzalattıkları kağıt veya senedin üzerine kendi belirledikleri alacak tutarını yazarak işleme koydukları sık sık görülmektedir. Böyle durumlarda, açığa imza attırılan kağıt ya da senet, dava veya takip konusu yapıldığında dava ve itiraz süreçleri gündeme geleceği gibi; ceza hukuku anlamında da açığa imzanın kötüye kullanılması suçu meydana gelmiş olacaktır.

İmzanın atıldığı kısmen veya tamamen boş bir kağıt veya senet suçun mağdurunun rızasıyla verilmemiş olup, hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiş de olabilir. İmzalı boş kağıt veya senedin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi, kağıt veya senedin tesadüf eseri olarak bulunması, üçüncü bir kişiden alınması, çalınması, cebir veya tehdit zoruyla alınması suretiyle gerçekleştirilebilir. Boş kağıt veya senedin, hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiş olması halinde fail; TCK’nın 204. ve 207. maddelerinde düzenlenen belgede sahtecilik, 148. maddesinde düzenlenen yağma veya 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık hükümlerine göre cezalandırılabilecektir.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu takibi şikayete bağlı suçlardan olup, uzlaşmaya tabi suçlar arasındadır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir